Citroen C-Elysee: Bezpieczniki w komorze silnika

Citroen C-Elysee –> Bezpieczeństwo dzieci –> Wymiana bezpiecznika –> Bezpieczniki w komorze silnika

Bezpieczniki w komorze silnika


Skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika w pobliżu akumulatora (po lewej stronie).

Dostęp do bezpieczników

Tabela bezpieczników


Bezpieczniki w desce rozdzielczej

Skrzynka bezpieczników znajduje się w dolnej części deski rozdzielczej (po lewej stronie). Dostęp do bezpieczników Patrz rozdział & ...

Akumulator

Sposób postępowania w przypadku ładowania rozładowanego akumulatora lub w przypadku uruchamiania silnika z innego akumulatora. ...

Categorie