Citroen C-Elysee: Kontrolki

Citroen C-Elysee –> Kontrola jazdy –> Kontrolki

Sygnalizatory wzrokowe informują kierowcę o włączeniu danego systemu (kontrolki działania lub wyłączenia) lub o pojawieniu się usterki (kontrolka alarmowa).

Kontrolki


Po włączeniu zapłonu

Niektóre kontrolki alarmowe włączają się na kilka sekund w momencie włączenia zapłonu.

Po uruchomieniu silnika kontrolki te powinny zgasnąć.

Jeżeli palą się na stałe przed ruszeniem, sprawdzić znaczenie danego alarmu.

Ostrzeżenia powiązane

Zapaleniu się niektórych kontrolek może towarzyszyć sygnał dźwiękowy i komunikat na ekranie wielofunkcyjnym.

Kontrolka może zapalić się na stałe lub migać.

Niektóre kontrolki mogą posiadać dwa tryby sygnalizacji. Tylko na podstawie powiązania sygnału kontrolki ze stanem pracy samochodu można stwierdzić, czy jest to sytuacja normalna, czy pojawiła się usterka.

Kontrolki działania

Zapalenie się jednej z następujących kontrolek potwierdza włączenie odpowiedniego systemu.

Dodatkowe informacje na temat sterowania oświetleniem znajdują się w rozdziale "Widoczność".


Kontrolka Stan Przyczyna Działania / Uwagi
Kontrolka lewego kierunkowskazu miga + brzęczyk. Przełącznik oświetlenia przestawiony w dół.  
Kontrolka prawego kierunkowskazu miga + brzęczyk. Przełącznik oświetlenia przestawiony w górę.  
Światła mijania na stałe. Przełącznik oświetlenia w pozycji "Światła mijania".  
Światła drogowe na stałe. Przełącznik oświetlenia pociągnięty do siebie. Pociągnąć za przełącznik, aby włączyć ponownie światła mijania.
Reflektory przeciwmgłowe przednie na stałe. Przednie reflektory przeciwmgłowe są włączone za pomocą pierścienia przełącznika świateł. Obrócić pierścień przełącznika świateł dwa razy do tyłu, aby wyłączyć reflektory przeciwmgłowe.
Światło przeciwmgłowe tylne na stałe. Tylne światło przeciwmgłowe jest włączone się za pomocą pierścienia przełącznika świateł. Obrócić pierścień przełącznika świateł do tyłu, aby wyłączyć światło przeciwmgłowe.
Świece żarowe - Diesel na stałe. Klucz znajduje się w położeniu 2 (zapłon) w stacyjce. Przed rozruchem zaczekać na zgaśnięcie kontrolki.

Czas świecenia się kontrolki zależy od warunków klimatycznych (do około 30 sekund w ekstremalnych warunkach klimatycznych).

Jeżeli silnik nie ruszy, włączyć ponownie stacyjkę i znów zaczekać na zgaśnięcie kontrolki, a potem uruchomić silnik.

Hamulec postojowy na stałe. Hamulec postojowy jest zaciągnięty lub nie do końca zwolniony. Trzymając nogę na pedale hamulca, zwolnić hamulec postojowy, aby kontrolka zgasła.

Przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje na temat hamulca postojowego znajdują się w rozdziale "Jazda".

Stopa na hamulcu na stałe. Pedał hamulca powinien być wciśnięty. W przypadku sterowanej skrzyni biegów nacisnąć pedał hamulca, aby uruchomić silnik (dźwignia w położeniu N).

W przypadku automatycznej skrzyni biegów przed zwolnieniem hamulca postojowego nacisnąć pedał hamulca przy pracującym silniku, aby odblokować dźwignię, i przesunąć ją z położenia P.

Jeżeli hamulec postojowy zostanie zwolniony bez naciskania pedału hamulca, kontrolka pozostanie zapalona.

miga. W przypadku sterowanej skrzyni biegów, jeżeli samochód jest za długo przytrzymywany na wzniesieniu za pomocą pedału przyspieszenia, sprzęgło się przegrzewa. Użyć pedała hamulca i/lub hamulca postojowego.

Kontrolki wyłączenia

Zapalenie się jednej z następujących kontrolek potwierdza ręczne wyłączenie danego systemu.

Może temu towarzyszyć sygnał dźwiękowy i komunikat na ekranie.Kontrolka Stan Przyczyna Działania / Uwagi
System poduszki powietrznej pasażera na stałe. Przełącznik w schowku znajduje się w położeniu "OFF".

Czołowa poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. Można zainstalować fotelik dziecięcy "tyłem do kierunku jazdy", z wyjątkiem przypadku wadliwego działania poduszki powietrznej (świeci kontrolka ostrzegawcza poduszek powietrznych).

Aby włączyć czołową poduszkę powietrzną pasażera, należy ustawić przełącznik w położeniu "ON". W tym wypadku nie należy montować fotelika dziecięcego "tyłem do kierunku jazdy".
ESP/ASR na stałe. Przycisk w dolnej lewej części deski rozdzielczej jest wciśnięty. Kontrolka przycisku się świeci.

ESP/ASR jest wyłączony.

ESP: kontrola dynamiczna stabilności.

ASR : system zapobiegający poślizgowi kół.

Nacisnąć przycisk, aby włączyć ESP/ASR . Kontrolka gaśnie.

System ESP/ASR włącza się automatycznie po uruchomieniu samochodu.

W przypadłku rozłączenia system aktywuje się automatycznie powyżej 50 km/h.

Kontrolki alarmowe

Zapalenie się jednej z poniższych kontrolek przy włączonym silniku lub podczas jazdy sygnalizuje usterkę wymagającą interwencji kierowcy.

Każda usterka powodująca zapalenie się kontrolki alarmowej wymaga przeprowadzenia dodatkowej diagnostyki poprzez zapoznanie się z komunikatem na ekranie.

W razie wątpliwości skonsultować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym.
Kontrolka Stan Przyczyna Działania / Uwagi
STOP na stałe, powiązana z inną kontrolką. Jest powiązana z ciśnieniem oleju silnikowego lub temperaturą płynu chłodzącego. Należy koniecznie zatrzymać pojazd, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

Zatrzymać się, wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci CITRO ËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Serwisowa zapalona czasowo. Pojawienie się mniejszych usterek, niepowiązanych z żadną kontrolką. Zidentyfikować usterkę, sprawdzając komunikat wyświetlony na ekranie, np.:
  • zatkanie filtra cząstek stałych (Diesel),
  • układ kierowniczy ze wspomaganiem,
  • mniej ważna usterka elektryczna,

W razie innych usterek skontaktować się z ASO sieci CITRO ËN lub z warsztatem specjalistycznym.

na stałe. Pojawienie się poważnych usterek, niepowiązanych z żadną kontrolką. Zidentyfikować usterkę, sprawdzając komunikat wyświetlony na ekranie, i jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci CITRO ËN lub z warsztatem specjalistycznym.
Układ hamulcowy na stałe. Duży spadek poziomu płynu hamulcowego w układzie hamulcowym. Należy zatrzymać pojazd, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

Uzupełnić poziom płynem zalecanym przez CITROËNA .

Jeżeli problem nadal występuje, sprawdzić układ w ASO sieci CITRO ËN lub w warsztacie specjalistycznym.

na stałe, powiązana z kontrolką ABS . Usterka elektronicznego rozdzielacza siły hamowania (REF). Należy zatrzymać pojazd, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci CITRO ËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Temperatura maksymalna płynu chłodzącego na stałe, na czerwono. Zbyt wysoka temperatura w układzie chłodzenia Należy koniecznie zatrzymać pojazd, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

Jeśli to konieczne, przed dolaniem płynu należy zaczekać na ostygnięcie silnika.

Jeżeli problem nie zniknie, skontaktować się z ASO sieci CITRO ËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Za niskie ciśnienie w ogumieniu na stałe, z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem. Niewystarczające ciśnienie w jednym lub kilku kołach. Jak najszybciej sprawdzić ciśnienie w ogumieniu.

Kontrolę należy wykonać na zimno.

Należy ponownie inicjować system po każdej regulacji ciśnienia w jednej bądź kilku oponach i po wymianie jednego lub kilku kół.

Szczegółowe informacje znajdują się w rubryce "Wykrywanie niskiego ciśnienia w ogumieniu"

miga, potem na stałe; równocześnie świeci kontrolka Service. Funkcja wykazuje usterkę: kontrola ciśnienia w oponach nie jest już zapewniona. Sprawdzić ciśnienie w oponach możliwie jak najszybciej.

Zlecić kontrolę układu przez ASO sieci CITRO ËN albo przez warsztat specjalistyczny.

System zapobiegający zablokowaniu kół (ABS) na stałe. Usterka systemu zapobiegającego zablokowaniu kół. Pojazd zachowuje hamowanie klasyczne.

Kontynuować ostrożnie jazdę z umiarkowaną prędkością i jak najszybciej skontaktować się z ASO sieci CITRO ËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Dynamiczna kontrola stabilności (ESP/ASR) miga. Uruchomienie regulacji ESP/ASR . System optymalizuje działanie układu napędowego i poprawia stabilność pojazdu.
na stałe. Jeżeli system nie jest wyłączony (naciśnięcie przycisku i zapalenie kontrolki), oznacza usterkę systemu ESP/ASR . Sprawdzić w ASO sieci CITRO ËN lub w warsztacie specjalistycznym.
System autodiagnostyki silnika na stałe. Usterka układu czystości spalin. Kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Jeżeli nie zgaśnie, skontaktować się szybko z ASO sieci CITRO ËN lub z warsztatem specjalistycznym.

miga. Usterka systemu kontroli silnika. Ryzyko zniszczenia katalizatora.

Sprawdzić w ASO sieci CITRO ËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Niesprawność silnika na stałe na pomarańczowo. Niewielka usterka silnika. Skontaktować się szybko z ASO sieci CITRO ËN lub z warsztatem specjalistycznym.
na stałe na czerwono. Poważne uszkodzenie silnika uniemożliwiające dalszą jazdę. Należy bezwzględnie i bezpiecznie zatrzymać pojazd.

Zatrzymać się, wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci CITRO ËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Minimalny poziom paliwa na stałe. Gdy kontrolka zapali się po raz pierwszy, w zbiorniku paliwa znajduje się około 5 litrów paliwa. Należy bezwzględnie uzupełnić poziom paliwa, aby uniknąć unieruchomienia silnika.

Kontrolka ta zapala się przy każdym włączeniu stacyjki, dopóki nie zostanie zatankowana wystarczająca ilość paliwa.

Pojemność zbiornika: około 50 litrów.

Nigdy nie doprowadzać do unieruchomienia silnika z powodu braku paliwa, może to spowodować uszkodzenie układu oczyszczania spalin i wtryskowego.

Ciśnienie oleju silnikowego na stałe. Usterka układu smarowania silnika. Należy koniecznie zatrzymać pojazd z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Zatrzymać się, wyłączyć zapłon i skontaktować się z ASO sieci CITRO ËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Ładowanie akumulatora na stałe. Usterka układu ładowania akumulatora (zabrudzone lub poluzowane zaciski, luźny lub zerwany pasek alternatora...). Kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Jeżeli nie zgaśnie, skontaktować się z ASO sieci CITRO ËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Otwarte drzwi / Otwarty bagażnik otwierany elektrycznie na stałe, przy prędkości poniżej 10 km/h. Drzwi lub bagażnik elektryczny są otwarte. Zamknąć drzwi lub bagażnik.
na stałe, wraz z sygnałem dźwiękowym, przy prędkości powyżej 10 km/h.
Niezapięte / odpięte pasy bezpieczeństwa kierowcy / Odpięty pas bezpieczeństwa pasażera na stałe lub miga wraz z narastającym sygnałem dźwiękowym. Pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty lub został odpięty.

Pas bezpieczeństwa przedniego pasażera został odpięty.

Pociągnąć pas i włożyć klamrę do zaczepu pasa.
Poduszki powietrzne zapalona czasowo. Zapala się na kilka sekund i gaśnie po włączeniu zapłonu. Powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika.

Jeżeli nie zgaśnie, skontaktować się z ASO sieci CITRO ËN lub z warsztatem specjalistycznym.

na stałe. Usterka jednego z układów poduszek powietrznych lub napinaczy pirotechnicznych pasów bezpieczeństwa. Sprawdzić w ASO sieci CITRO ËN lub w warsztacie specjalistycznym.
Układ kierowniczy ze wspomaganiem na stałe. Usterka wspomagania układu kierowniczego. Prowadzić ostrożnie i w sposób łagodny.

Sprawdzić działanie w ASO sieci CITRO ËN lub w warsztacie specjalistycznym

Zestaw wskaźników

Zestaw wskaźników benzyna - Diesel Tarcze 1. Obrotomierz (x 1000 obr/min.). 2. Wyświetlacz. 3. Prędkościomierz (km/h). 4. Przypomnienie informac ...

Wskaźnik serwisowy

System informuje kierowcę o liczbie kilometrów, które pozostały do następnego przeglądu zgodnie z planem obsługowym producenta. Odleg&# ...

Categorie