Citroen C-Elysee: Nieprawidłowe działanie

Citroen C-Elysee –> Bezpieczeństwo –> Poduszki powietrzne –> Czołowe poduszki powietrzne –> Nieprawidłowe działanie

Jeżeli
w zestawie wskaźników zaświeci się ta kontrolka i będzie jej towarzyszył sygnał dźwiękowy i komunikat na ekranie, należy niezwłocznie skontaktować się z ASO sieci CITRO ËN lub z warsztatem specjalistycznym w celu sprawdzenia systemu. Poduszki mogą nie wyzwolić się w przypadku silnego uderzenia.

Jeżeli
ta kontrolka miga, niezwłocznie skontaktować się z ASO sieci CITRO ËN lub z warsztatem specjalistycznym.

Czołowa poduszka powietrzna może nie wyzwolić się w przypadku silnego uderzenia.

W przypadku usterki rozpoznanej przez co najmniej jedną z dwóch kontrolek pasażer (dorosły lub dziecko) nie powinien zajmować miejsca na przednim fotelu.

Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Wyłączenie

Tylko poduszka powietrzna po stronie pasażera może być wyłączona: przy wyłączonym zapłonie włożyć klucz do wył ...

Boczne poduszki powietrzne

W razie silnego uderzenia bocznego system przyczynia się do zwiększenia ochrony kierowcy i pasażera na przednim siedzeniu, ograniczając niebezpieczeń ...

Categorie