Citroen C-Elysee: Programowanie

Citroen C-Elysee –> Jazda –> Ogranicznik prędkości –> Programowanie

Ustawić pokrętło 1 w położeniu
"LIMIT": następuje wybór trybu ogranicznika, chyba że jest on już włączony (PAUS E).

Nie trzeba włączać ogranicznika prędkości, aby ustawić prędkość.

Regulacja wartości prędkości za pomocą przycisków 2 lub 3 (np.: 90 km/h).

Można zmienić zaprogramowaną prędkość za pomocą przycisków 2 i 3:

Włączyć ogranicznik, naciskając przycisk 4.

Wyłączyć ogranicznik, naciskając przycisk 4: wyświetlacz potwierdza wyłączenie (PAUSE).

Ponowne włączenie ogranicznika odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku 4.

Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Zaprogramowane informacje pokazują się na wyświetlaczu w zestawie wskaźników. 5. Sygnalizacja włączenia / wyłączenia ogranicze ...

Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Naciśnięcie pedału przyspieszenia dla przekroczenia zaprogramowanej prędkości nie spowoduje przyspieszenia, chyba że zostanie on mocno wciśni&# ...

Categorie