Citroen C-Elysee: Programowanie

Citroen C-Elysee –> Jazda –> Regulator prędkości –> Programowanie

Można zmienić zaprogramowaną prędkość za pomocą przycisków 2 i 3:

Wyłączyć regulator naciskając przycisk 4: wyświetlacz potwierdza wyłączenie (PAUSE).

Ponowne włączenie regulatora odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku 4.

Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Przekroczenie prędkości, wymuszone lub nie, powoduje miganie prędkości na wyświetlaczu.

Powrót do zaprogramowanej prędkości poprzez wymuszone lub niewymuszone zmniejszenie prędkości pojazdu automatycznie anuluje miganie.

Wyjście z trybu regulatora

Wyjście z trybu regulatora


Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Zaprogramowane informacje pokazują się na wyświetlaczu w zestawie wskaźników. 5. Wskaźnik wyłączenia / włączenia regulac ...

Usterka działania

W przypadku usterki regulatora zapamiętana prędkość znika i migają kreski. Sprawdzić działanie w ASO sieci CITRO ËN lub w warsztacie sp ...

Categorie