Citroen C-Elysee: Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Citroen C-Elysee –> Jazda –> Ogranicznik prędkości –> Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Naciśnięcie pedału przyspieszenia dla przekroczenia zaprogramowanej prędkości nie spowoduje przyspieszenia, chyba że zostanie on mocno wciśnięty aż do przekroczenia punktu oporu.

Ogranicznik zostaje w tym momencie wyłączony, a na wyświetlaczu miga wartość prędkości, której towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Powrót do zaprogramowanej prędkości poprzez wymuszone lub niewymuszone zmniejszenie prędkości pojazdu anuluje automatycznie miganie i sygnał dźwiękowy milknie.

Wyjście z trybu ogranicznika

Ustawić pokrętło 1 w położeniu
"0": tryb ogranicznika jest wyłączony. Wyświetlacz powraca do wskazywania licznika przebiegu kilometrów.

Programowanie

Ustawić pokrętło 1 w położeniu "LIMIT": następuje wybór trybu ogranicznika, chyba że jest on już włączony (PA ...

Usterka działania

W przypadku usterki ogranicznika prędkość znika i zostaje zastąpiona migającymi kreskami. Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci CITRO ËN ...

Categorie