Citroen C-Elysee: Tryb odciążania

Citroen C-Elysee –> Bezpieczeństwo dzieci –> Tryb odciążania

W zależności od poziomu naładowania akumulatora system wyłącza nieużywane funkcje.

W pojeździe znajdującym się w ruchu niektóre funkcje, takie jak klimatyzacja czy ogrzewanie tylnej szyby, mogą być czasowo wyłączone.

Ponowne ich przywrócenie do normalnego stanu odbywa się automatycznie, o ile umożliwia to stan naładowania akumulatora.

Ładowanie akumulatora za pomocą prostownika

Odłączyć akumulator Przestrzegać instrukcji podanych przez producenta prostownika. Podłączyć akumulator, zaczynając od zacisku (- ...

Tryb ekonomiczny

System ogranicza czas używania niektórych funkcji, aby zachować wystarczający poziom naładowania akumulatora. Po wyłączeniu silnika mo& ...

Categorie