Citroen C-Elysee: Usterka działania

Citroen C-Elysee –> Jazda –> Regulator prędkości –> Usterka działania

W przypadku usterki regulatora
zapamiętana prędkość znika i migają kreski. Sprawdzić działanie w ASO sieci CITRO ËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Jeżeli regulator prędkości jest włączony, należy uważać, gdy naciskamy jeden z przycisków zmiany zaprogramowanej prędkości, gdyż może to spowodować nagły wzrost prędkości samochodu.

Nie należy stosować regulatora prędkości na śliskiej nawierzchni lub drodze o dużym natężeniu ruchu.

W przypadku stromych zjazdów ogranicznik prędkości może nie być w stanie utrzymać zaprogramowanej prędkości.

Aby uniknąć blokowania pedałów:

Programowanie

Ustawić pokrętło 1 w położeniu "CRUISE": następuje wybór trybu regulatora, chyba że jest on już włąc ...

Pomoc przy parkowaniu tyłem

Dzięki czujnikom znajdującym się w zderzaku funkcja sygnalizuje bliskość przeszkody (osoby, samochodu, drzewa, barierki...) znajdującej się ...

Categorie