Citroen C-Elysee: Wyłączenie

Citroen C-Elysee –> Bezpieczeństwo –> Poduszki powietrzne –> Czołowe poduszki powietrzne –> Wyłączenie

Wyłączenie


Tylko poduszka powietrzna po stronie pasażera może być wyłączona:

Ta
kontrolka w zestawie wskaźników świeci się po włączeniu zapłonu przez cały czas, gdy poduszka powietrzna jest wyłączona.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka w przypadku montażu fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera w pozycji "tyłem do kierunku jazdy", należy bezwzględnie wyłączyć przednią poduszkę powietrzną pasażera.

W przeciwnym razie dziecko narażone będzie na poważne obrażenia ciała lub śmierć w momencie wyzwolenia poduszki powietrznej pasażera.

Ponowne włączenie

Po wyjęciu fotelika dziecięcego "tyłem do kierunku jazdy", przy wyłączonym zapłonie należy przekręcić przełącznik w położenie "ON" w celu ponownej aktywacji poduszki powietrznej pasażera jadącego z przodu.

Aktywacja

Z wyjątkiem przedniej poduszki pasażera, jeżeli jest wyłączona, poduszki powietrzne wyzwalają się w razie silnego zderzenia czołowego ca& ...

Nieprawidłowe działanie

Jeżeli w zestawie wskaźników zaświeci się ta kontrolka i będzie jej towarzyszył sygnał dźwiękowy i komunikat na ekranie, ...

Categorie