Citroen C-Elysee: Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Citroen C-Elysee –> Jazda –> Regulator prędkości –> Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Wyświetlanie w zestawie wskaźników


Zaprogramowane informacje pokazują się na wyświetlaczu w zestawie wskaźników.

5. Wskaźnik wyłączenia / włączenia regulacji.

6. Wskaźnik wyboru trybu regulatora.

7. Wartość zaprogramowanej prędkości.

Sterowanie przy kierownicy

Sterowanie tego systemu znajduje się na przełączniku A. 1. Pokrętło wyboru trybu regulatora. 2. Przycisk zmniejszenia wartości. 3. Przyc ...

Programowanie

Ustawić pokrętło 1 w położeniu "CRUISE": następuje wybór trybu regulatora, chyba że jest on już włąc ...

Categorie