Fiat Linea: Jed. pomiaru (Regulacja jednostki miary)

Fiat Linea –> Deska rozdzielcza i sterowanie –> Wyswietlacz wielofunkcyjny rekonfigurowalny –> Menu ustawien –> Jed. pomiaru (Regulacja jednostki miary)

Funkcja ta umożliwia ustawienie jednostki miary za pośrednictwem trzech podmenu: "Odległości", "Zużycie p." i "Temperatura".

Aby ustawić wymaganą jednostkę miary, należy:

Jeżeli ustawioną jednostką miary odległości są "km", na wyświetlaczu możliwymi ustawieniami jednostek miary będą (km/l lub l/100km), odnoszące się do ilości zużytego paliwa.

Jeżeli ustawioną jednostką miary odległości są "mi", na wyświetlaczu pojawi się ilość zużytego paliwa w "mpg".

Po wykonaniu regulacji nacisnąć krótko przycisk MENU ESC, aby powrócić do ekranu podmenu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu menu głównego bez zapamiętania.

Autoclose (Zamknięcie centralne automatyczne samochodu podczas jazdy)

Funkcja ta, jeśli zostanie wcześniej uaktywniona (On), umożliwia automatyczne zablokowanie drzwi po przekroczeniu prędkości 20 km/h. Funkcja wyst ...

Język (Wybór języka)

Wskazania na wyświetlaczu, w zależności od ustawienia, mogą być przedstawiane w następujących językach: włoskim, niemieckim, angiels ...

Categorie