Kia Cerato: Akumulator

Kia Cerato –> Konserwacja samochodu –> Akumulator

OSTRZEŻENIE - Niebezpieczeństwa grożące ze strony akumulatora

W celu przeprowadzania
obsługi akumulatora należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

W pobliżu akumulatora
nie mogą być obecne palące się papierosy, inne otwarte płomienie lub iskry.

Wodór, który znajduje się
zawsze w celach akumulatora, jest łatwopalny i w przypadku zapalenia może wybuchać.

Dzieci nie powinny się
zbliżać do akumulatora, ponieważ znajduje się w nim niebezpieczny KWAS SIARKOWY. Nie należy pozwolić, by kwas zetknął się z się ze skórą, oczami, odzieżą lub lakierowanymi powierzchniami.

Jeśli nawet niewielka
ilość elektrolitu dostanie się do oczu, należy płukać oczy co najmniej przez 15 minut i wezwać natychmiast pomoc lekarską. Jeśli to możliwe, należy kontynuować zwilżanie oczu mokrą gąbką lub szmatką, aż do uzyskania pomocy lekarza.

Jeśli elektrolit zetknie się ze skórą, należy starannie spłukać to miejsce. Jeśli Użytkownik odczuwa ból lub skutki oparzenia, należy wezwać natychmiast pomoc lekarską.

Podczas ładowania
akumulatora lub pracy w jego pobliżu, należy nosić okulary ochronne.Podczas pracy w pomieszczeniu zamkniętym, powinno się zapewnić dobrą wentylację.

 • Przy podnoszeniu akumulatora w obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego, zastosowanie nadmiernego nacisku na obudowę może spowodować wyciek kwasu akumulatorowego, co może przyczynić się do odniesienia obrażeń ciała. Akumulator należy przenosić w nosidełku lub chwytać go rękami za przeciwległe narożniki.
 •  Nie należy ładować akumulatora, kiedy przewody akumulatora są podłączone.
 •  Zapłonowa instalacja elektryzna pracuje przy bardzo wysokim napięciu.

  Nie należy nigdy dotykać tych podzespołów instalacji, gdy silnik pracuje lub jest włączony zapłon.

Aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie akumulatora:

Aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie akumulatora


Ładowanie akumulatora

Samochód ten wyposażony jest w akumulator bezobsługowy na bazie wapnia.

Pozycje, którym powinno się przywrócić pierwotne ustawienia, po rozładowaniu akumulatora lub po jego odłączeniu.

OSTRZEŻENIE - Ładowanie akumulatora Podczas ładowania akumulatora należy zachowywać następujące środki ostrożności:
 •  Akumulator należy wyjąć z samochodu i umieścić w miejscu o dobrej wentylacji.
 •  Nie dopuścić, aby w pobliżu akumulatora znajdowały się palące się papierosy, iskry lub ogień.
 •  Dozorować akumulator podczas ładowania i przerwać ładowanie lub ograniczyć prąd ładowania, gdy w celach akumulatora ma miejsce gwałtowne gazowanie (wrzenie) lub temperatura elektrolitu którejkolwiek celi przekracza 49C (120F).
 •  Podczas sprawdzania ładowanego akumulatora należy nosić okulary ochronne.
 • Odłączyć zasilanie urządzenia ładującego w następującej kolejności:
 1. Wyłączyć zasilanie urządzenia wyłącznikiem głównym.
 2.  Odłączyć zacisk ujemnego przewodu urządzenia ładującego od bieguna ujemnego akumulatora.
 3.  Odłączyć zacisk dodatniego przewodu urządzenia ładującego od bieguna dodatniego akumulatora.

 

UWAGA
 •  Przed przeprowadzaniem konserwacji lub ładowania akumulatora, należy wyłączyć zasilanie wszystkich akcesoriów i zatrzymać silnik.
 •  Kiedy akumulator jest odłączany od samochodu, ujemny przewód akumulatora należy zdjąć jako pierwszy, a instalować jako ostatni.

Wymiana piór wycieraczek

Gdy wycieraczki nie czyszczą dobrze szyby, pióra ich mogą być zużyte lub popękane i mogą wymagać wymiany. UWAGA By zapobiec ...

Opony i koła

Pielęgnacja Dla zapewnienia prawidłowej konserwacji, bezpieczeństwa oraz maksymalnej oszczędności paliwa, należy zawsze utrzymywać zalecane ...

Categorie