Kia Cerato: Automatyczna skrzynia biegów

Kia Cerato –> Konserwacja samochodu –> Automatyczna skrzynia biegów

Kontrola poziomu płynu automatycznej skrzyni biegów

Kontrola poziomu płynu automatycznej skrzyni biegów


Poziom płynu automatycznej skrzyni biegów powinien być sprawdzany regularnie.

Pojazd należy ustawić na równym podłożu, zaciągnąć hamulec postojowy i sprawdzić poziom płynu zgodnie z następującą procedurą.

  1.  Umieścić dźwignię zmiany biegów w położeniu N (luzu) i upewnić się, czy silnik jest na biegu jałowym.
  2. Po tym, jak skrzynia biegów rozgrzeje się dostatecznie (temperatura płynu 70~80C (158~176F), na przykład po 10 minutach zwykłej jazdy, należy przełożyć dźwignię zmiany biegów przez wszystkie położenia, a następnie umieścić ją w położeniu "N (Luz) lub P (Postój)".

Kontrola poziomu płynu automatycznej skrzyni biegów


  1. Upewnić się, czy poziom płynu znajduje się w zakresie "HOT" pokazywanym na wskaźniku poziomu. Jeśli poziom płynu jest niższy, należy uzupełnić go określonym płynem poprzez otwór wlewu. Jeśli poziom płynu jest wyższy, należy odprowadzić go poprzez otwór ściekowy.
  2.  Jeśli poziom płynu zostanie sprawdzony w stanie zimnym (temperatura płynu 20~30C (68~86F), należy uzupełnić płyn do oznaczenia "COLD", a następnie ponownie sprawdzić poziom płynu zgodnie z powyższym krokiem 2.
OSTRZEŻENIE - Płyn do skrzyni biegów Poziom płynu skrzyni biegów należy sprawdzać przy normalnej temperaturze roboczej silnika.

Oznacza to, że silnik, chłodnica, przewód elastyczny chłodnicy i układ wydechowy itd. są bardzo gorące. Podczas tych czynności należy zachować szczególną ostrożność, aby się nie oparzyć.

 

OSTROŻNIE
  •  Niski poziom płynu będzie powodował poślizgi skrzyni biegów. Zbyt wysoki poziom będzie powodował pienienie się płynu, jego utratę i złe funkcjonowanie skrzyni biegów.
  •  Stosowanie nieodpowiedniego płynu może być przyczyną nieprawidłowego działania skrzyni biegów i jej uszkodzenia.

 

OSTRZEŻENIE - Hamulec postojowy Aby nie dopuścić do nagłego poruszenia się pojazdu, przed przesunięciem dźwigni zmiany biegów do innego położenia, należy zaciągnąć hamulec postojowy i wcisnąć pedał hamulca.

 

UWAGA Skala "COLD (C)" (zimny) jest jedynie skalą odniesienia i NIE powinna być stosowana do określania poziomu płynu w skrzyni biegów.

 

UWAGA Nowy płyn automatycznej skrzyni biegów powinien być czerwony.

Czerwony barwnik dodawany jest po to, by w montowni pojazdu można rozpoznać go jako płyn automatycznej skrzyni biegów i odróżnić od oleju silnikowego lub płynu zapobiegającego zamarzaniu.

Czerwony barwnik, który nie jest wskaźnikiem jakości płynu, nie jest trwały. Podczas jazdy, płyn automatycznej skrzyni biegów zaczyna ciemnieć a w końcu staje się jasnobrązowy.

Dlatego wymianę płynu automatycznej skrzyni biegów należy zlecić autoryzowanemu sprzedawcy Kia zgodnie z harmonogramem przeglądów znajdującym się na początku tego rozdziału.

Wymiana płynu do automatycznych skrzyń biegów

Wymiana płynu do automatycznych skrzyń biegów powinna być wykonywana przez autoryzowanego sprzedawcę KIA zgodnie z zaleceniami podanymi w harmonogramie przeglądów zamieszczonym na początku tego rozdziału.

Mechaniczna skrzynia biegów

Kontrola poziomu oleju mechanicznej skrzyni biegów Płyn mechanicznej skrzyni biegów powinien być sprawdzany i zmieniany przez autoryzowanego sprzedawc& ...

Płyny i środki smarujące

Kontrola poziomu płynu do spryskiwaczy szyb Zbiornik jest półprzezroczysty, a zatem łatwo sprawdzić wzrokowo poziom płynu. Sprawdzić ...

Categorie