Kia Cerato: Automatyczne podnoszenie/opuszczanie szyby (jeżeli jest na wyposażeniu) (okno kierowcy)

Kia Cerato –> Poznaj swój samochód –> Okna –> Elektrycznie podnośniki szyb –> Automatyczne podnoszenie/opuszczanie szyby (jeżeli jest na wyposażeniu) (okno kierowcy)

Automatyczne podnoszenie/opuszczanie szyby


Chwilowe wciśnięcie lub pociągnięcie przycisku elektrycznego podnośnika szyb do pozycji drugiej zapadki (6) powoduje całkowite opuszczenie lub podniesienie szyby, nawet gdy przełącznik zostanie zwolniony. W celu zatrzymania szyby w żądanej pozycji, gdy znajduje się ona w ruchu, należy pociągnąć lub wcisnąć a następnie zwolnić przełącznik w kierunku przeciwnym.

Jeżeli elektryczny podnośnik szyby nie działa prawidłowo, system jego automatyki musi być wyzerowany w następujący sposób:

  1.  Obrócić wyłącznik zapłonu do pozycji ON.
  2.  Zamknąć okno kierowcy i kontynuować, przytrzymując przełącznik podnoszenia szyby kierowcy przez co najmniej 1 sekundę po całkowitym zamknięciu okna.

Automatyczna zmiana kierunku

Jeżeli ruch szyby do góry jest zablokowany jakimś przedmiotem lub częścią ciała, okno wykryje opór i wstrzyma ruch do góry. Następnie szyba obniży się o około 30 cm, co pozwoli na usunięcie przedmiotu.

Jeśli automatyczne opuszczanie zostanie powtórzone pięć razy pod rząd, przestanie ono funkcjonować i będzie musiało zostać zresetowane.

UWAGA Funkcja automatycznej zmiany kierunku okna kierowcy jest aktywna tylko wtedy, gdy użyta jest funkcja automatycznego podnoszenia, wywołana pełnym pociągnięciem przełącznika do góry.

Funkcja automatycznej zmiany kierunku nie zadziała, jeżeli szyba jest podnoszona z wykorzystaniem pośredniej pozycji przełącznika elektrycznego podnośnika szyby.

 

OSTRZEŻENIE W celu uniknięcia obrażeń lub uszkodzenia samochodu, zawsze przed podniesieniem jakiejkolwiek szyby należy sprawdzić, czy nie ma przeszkód. Jeżeli przedmiot o średnicy mniejszej niż 4 mm zostanie pochwycony pomiędzy szybę okna i górny kanał okna, automatyka zmiany kierunku okna może nie wykryć oporu i nie zatrzyma szyby, ani nie zmieni kierunku jej ruchu.

Automatyczne opuszczanie szyby (jeżeli jest w wyposażeniu) (okno kierowcy)

Chwilowe wciśnięcie przycisku elektrycznego podnośnika szyb do pozycji drugiej zapadki (6) powoduje całkowite opuszczenie szyby okna kierowcy, nawet wte ...

Wyłącznik blokowania elektrycznego układu sterowania oknami (jeśli jest w wyposażeniu)

Kierowca może wyłączyć przełączniki sterowania oknami drzwi pasażera poprzez naciśnięcie wyłącznika blokowania e ...

Categorie