Kia Cerato: Hamulec postojowy

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Układ hamowania –> Hamulec postojowy

Hamulec postojowy


Aby zaciągnąć hamulec postojowy, najpierw należy wcisnąć hamulec nożny, a następnie, bez wciskania przycisku zwalniającego, należy pociągnąć dźwignię hamulca postojowego do góry tak daleko, jak jest to możliwe. Ponadto, zaleca się by podczas parkowania pojazdu na nachyleniu terenu dźwignia zmiany biegów została umieszczona w położeniu odpowiedniego biegu niskiego, w przypadku pojazdów z ręczną skrzynią biegów, lub w Położeniu P (Postój), w przypadku samochodów z automatyczną skrzynią biegów.

OSTROŻNIE Jazda z zaciągniętym hamulcem postojowym spowoduje nadmierne zużycie wkładek hamulcowych i tarcz hamulcowych.

Hamulec postojowy


Aby zwolnić hamulec postojowy, najpierw należy wcisnąć hamulec nożny i lekko pociągnąć do góry dźwignię hamulca postojowego.

Następnie, należy wcisnąć przycisk zwalniający i trzymając go opuścić dźwignię hamulca postojowego.

OSTRZEŻENIE - Hamulec postojowy
  •  Aby uniknąć mimowolnego przesunięcia się samochodu po jego zatrzymaniu i opuszczeniu pojazdu przez Użytkownika, nie wolno wykorzystywać dźwigni zmiany biegów zamiast hamulca postojowego. Należy zaciągnąć hamulec postojowy ORAZ upewnić się, że dźwignia zmiany biegów ustawiona jest dokładnie na 1 (pierwszym) lub R (wstecznym) biegu - w przypadku pojazdów wyposażonych w mechaniczną skrzynię biegów, lub w pozycji P (Postój) - w przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów.
  •  Nie należy pozwalać osobom nie znającym pojazdu i dzieciom dotykać hamulca postojowego. Jeżeli hamulec postojowy zostanie niechcący zwolniony, może dojść do poważnych obrażeń.

Hamulec postojowy


Kontrolkę ostrzegawczą hamulca sprawdza się po włączeniu wyłącznika zapłonu (bez uruchamiania silnika). Kontrolka ta będzie się świeciła, kiedy hamulec postojowy jest zaciągnięty, a wyłącznik zapłonu ustawiony w pozycji START lub ON.

Przed rozpoczęciem jazdy należy się upewnić, czy hamulec postojowy jest całkowicie zwolniony, a kontrolka ostrzegawcza hamulca zgasła.

Jeżeli kontrolka ostrzegawcza hamulca pozostaje włączona po zwolnieniu hamulca postojowego, może to oznaczać, że układ hamulcowy nie działa prawidłowo.

Konieczna jest wówczas natychmiastowa kontrola.

Jeżeli jest to tylko możliwe, należy natychmiast zakończyć jazdę. Jeżeli jest to niemożliwe, należy prowadzić samochód ze szczególną ostrożnością i kontynuować jazdę do chwili znalezienia bezpiecznego miejsca lub warsztatu samochodowego.

Wskaźnik zużycia hamulców tarczowych

Samochód wyposażony jest w hamulce tarczowe. Jeżeli wkładki hamulcowe są zużyte i należy je wymienić, przednie lub tylne hamulce b&# ...

Parkowanie na ulicach z krawężnikami

Na ulicy prowadzącej pod górę, należy parkować jak najbliżej krawężnika i obrócić przednie koła w stronę pr ...

Categorie