Kia Cerato: Harmonogram przeglądów okresowych

Kia Cerato –> Konserwacja samochodu –> Harmonogram przeglądów okresowych

Harmonogram przeglądów okresowych


I : Dokonać przeglądu i wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić, jeżeli zachodzi potrzeba.

R :Wymienić.

*1 :Wyregulować paski napędu alternatora i układu wspomagania kierownicy (i pasek napędu pompy wodnej), oraz pasek napędu klimatyzatora (jeśli jest w wyposażeniu). Sprawdzić, skorygować lub wymienić, jeśli zachodzi potrzeba.

*2 : Sprawdzić poziom oleju silnikowego i występowanie wycieków co 500km (350 mil) lub przed wyruszeniem w długą podróż.

*3 : Dla wygody użytkownika, może on zostać wymieniony przed upłynięciem odpowiedniego przedziału czasu wtedy, kiedy przeprowadzany jest przegląd innych elementów.

Harmonogram przeglądów okresowych


I : Dokonać przeglądu i wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić, jeżeli zachodzi potrzeba.

R :Wymienić.

*4 : Sprawdzić, czy zawór nie emituje nadmiernego hałasu i/lub silnik nie drga zbyt mocno, a jeśli zachodzi taka potrzeba - wyregulować. Operację taką powinien przeprowadzać wykwalifikowany mechanik.

*5 : Dla wygody użytkownika, może on zostać wymieniony przed upływem odpowiedniego przedziału czasu wtedy, kiedy przeprowadzany jest przegląd innych elementów.

Harmonogram konserwacji pojazdu eksploatowanego w trudnych warunkach


I : Dokonać przeglądu i wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić, jeżeli zachodzi potrzeba.

R :Wymienić.

*6 : Jeżeli olej napędowy nie odpowiada normom europejskim EN590, należy go częściej wymieniać. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

*7 : Podczas uzupełniania płynu chłodzącego, należy stosować tylko kwalifikowane dodatki do płynu chłodzącego i nie należy nigdy mieszać wody twardej z płynem chłodzącym zalewanym fabrycznie. Nieodpowiednia mieszanina płynu chłodzącego może doprowadzić do poważnych nieprawidłowości działania i uszkodzeń silnika.

*8 : Dla wygody użytkownika, może on zostać wymieniony przed upływem odpowiedniego przedziału czasu wtedy, kiedy przeprowadzany jest przegląd innych elementów.

Harmonogram konserwacji pojazdu eksploatowanego w trudnych warunkach


I : Dokonać przeglądu i wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić, jeżeli zachodzi potrzeba.

R :Wymienić.

Konserwacja zgodnie z harmonogramem

Jeśli warunki, w jakich pojazd jest zwykle eksploatowany nie znajdują się w poniższym wykazie, należy stosować harmonogram przeglądów ...

Harmonogram konserwacji pojazdu eksploatowanego w trudnych warunkach

W samochodach eksploatowanych głównie w trudnych warunkach należy częściej dokonywać przeglądów następujących częś ...

Categorie