Kia Cerato: Harmonogram przeglądów przeprowadzanych przez Użytkownika

Kia Cerato –> Konserwacja samochodu –> Przeglądy przeprowadzane przez użytkownika –> Harmonogram przeglądów przeprowadzanych przez Użytkownika

Dalej znajduje się wykaz przeglądów i kontroli pojazdu, których powinien dokonywać Użytkownik lub autoryzowany sprzedawca Kia, łącznie ze wskazaną częstotliwością, w celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji pojazdu.

O wszelkich niekorzystnych warunkach eksploatacji należy informować niezwłocznie swojego sprzedawcę.

Konserwacja będąca w gestii Użytkownika nie podlega na ogół gwarancji i Użytkownik może być obciążony kosztami pracy oraz stosowanych części i smarów.

Podczas uzupełniania paliwa:

OSTRZEŻENIE Jeżeli silnik jest gorący, podczas sprawdzania poziomu płynu chłodzącego silnik należy zachować ostrożność. Gorący płyn chłodzący i para mogą wytrysnąć pod ciśnieniem, co może spowodować poważne obrażenia ciała.

Podczas jazdy samochodem:

Co najmniej raz w miesiącu:

Co najmniej dwa razy w roku (tj. każdej wiosny i jesieni):

Co najmniej raz w roku:

Przeglądy przeprowadzane przez użytkownika

...

Środki ostrożności podczas dokonywania przeglądów przez Użytkownika

Niewłaściwa lub niekompletna obsługa może być przyczyną problemów. Niniejszy rozdział zawiera instrukcje dotyczące jedynie tych c ...

Categorie