Kia Cerato: Kluczyki

Kia Cerato –> Poznaj swój samochód –> Kluczyki

Kluczyki


Numer kodowy kluczyka wybity jest na tabliczce dołączonej do kompletu kluczyków. Jeśli Użytkownik zgubi swoje kluczyki, numer ten umożliwi autoryzowanemu sprzedawcy Kia łatwe ich skopiowanie. Tabliczkę tę należy oddzielić i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Powinno się również zapisać numer kodu i przechowywać w wygodnym i bezpiecznym miejscu, ale nie w samochodzie.

Działanie kluczyków


Działanie kluczyków

Kluczyk główny

Używany jest do uruchamiania silnika, blokowania i odblokowywania drzwi i schowka przedniego (jeśli jest w wyposażeniu samochodu) i otwierania bagażnika (jeśli jest w wyposażeniu samochodu).

OSTRZEŻENIE - Kluczyk zapłonowy Pozostawianie dzieci bez opieki w samochodzie wraz z kluczykiem zapłonowym jest niebezpieczne, nawet wtedy, kiedy kluczyk nie jest umieszczony w wyłączniku zapłonu. Dzieci naśladują rodziców i mogą umieścić kluczyk w wyłączniku zapłonu.

Kluczyk zapłonowy umożliwia dzieciom obsługę okien lub innych układów sterowania lub może nawet umożliwić ruszenie pojazdem, co może spowodować poważne obrażenia lub nawet śmierć. Nie należy zatem nigdy pozostawiać kluczyków w samochodzie, gdy znajdują się w nim dzieci bez dozoru.

 

OSTROŻNIE W samochodzie używaj tylko oryginalnego kluczyka zapłonowego.

Jeśli będą używane kluczyki pochodzące z rynku wtórnego, po uruchomieniu silnika w pozycji START może się okazać, iż nie jest możliwy powrót kluczyka do pozycji ON (zapłonu włączonego). Jeżeli tak się stanie, rozrusznik silnika będzie nadal się obracał, co spowoduje w końcu jego uszkodzenie lub pożar wskutek nadmiernego natężenia prądu w jego uzwojeniach.

Poznaj swój samochód

...

Pilot zdalnego centralnego zamka

Przycisk blokowania  Przycisk odblokowania  Przycisk alarmu  Przycisk otwierania bagażnika Blokowanie (1) Po wciśnięciu przycisku blo ...

Categorie