Kia Cerato: Konserwacja zgodnie z harmonogramem

Kia Cerato –> Konserwacja samochodu –> Obsługa związana z konserwacją –> Konserwacja zgodnie z harmonogramem

Jeśli warunki, w jakich pojazd jest zwykle eksploatowany nie znajdują się w poniższym wykazie, należy stosować harmonogram przeglądów okresowych. Jeśli którykolwiek z poniższych warunków dotyczy eksploatacji samochodu, należy stosować harmonogram przeglądów pojazdu eksploatowanego w trudnych warunkach.

Jeśli pojazd eksploatowany jest w powyższych warunkach, należy go kontrolować oraz wymieniać lub uzupełniać płyny częściej niż to wynika z harmonogramu przeglądów okresowych.

Po 96 miesiącach lub 120 000 km (80 000 mil) przebiegu samochodu, należy kontynuować przypisane okresy międzyprzeglądowe.

Odpowiedzialność użytkownika

UWAGA Obsługa związana z konserwacją oraz przechowywanie dokumentacji spoczywają na właścicielu samochodu. Użytkownik musi ...

Harmonogram przeglądów okresowych

I : Dokonać przeglądu i wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić, jeżeli zachodzi potrzeba. R :Wymienić. *1 :Wyregulowa ...

Categorie