Kia Cerato: Kontrola poziomu płynu chłodzącego

Kia Cerato –> Konserwacja samochodu –> Układ chłodzenia silnika –> Kontrola poziomu płynu chłodzącego

OSTRZEŻENIE - Zdejmowanie korka chłodnicy silnika
  •  Nie wolno nigdy zdejmować korka chłodnicy, gdy silnik pracuje lub jest gorący. Może to spowodować uszkodzenie układu chłodzącego i silnika, a także poważne obrażenia ciała na skutek wydobywającej się pary lub gorącego płynu chłodzącego.
  •  Wyłączyć silnik i poczekać, dopóki nie wystygnie. Nawet wówczas należy zachować szczególną ostrożność podczas zdejmowania korka chłodnicy. Korek należy owinąć grubym ręcznikiem i obracać go powoli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do pierwszego zatrzymania. Odsunąć się, gdy z układu chłodzącego uchodzi para.

    Gdy nie ma wątpliwości, że ciśnienie pary zostało wyzerowane, należy nacisnąć korek przy użyciu grubego ręcznika i dalej go obracać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do jego całkowitego odkręcenia.

  •  Nawet, gdy silnik nie pracuje, nie wolno odkręcać korka chłodnicy silnika ani korka zlewowego, gdy silnik i chłodnica są gorące. Gorący płyn chłodzący lub para mogą wytrysnąć pod ciśnieniem, powodując poważne obrażenia ciała.

Kontrola poziomu płynu chłodzącego


Sprawdzić stan i połączenia wszystkich przewodów elastycznych układu chłodzącego i nagrzewnicy.

Wymienić wszystkie rozdęte i zniszczone przewody.

Poziom płynu chłodzącego powinien być pomiędzy literą F i L, znajdującymi się z boku zbiornika płynu chłodzącego, gdy silnik jest zimny.

Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest niski należy dodać odpowiednią ilość określonego płynu chłodzącego tak, by zapewnić ochronę przed zamarzaniem i korozją.

Płyn należy uzupełnić do poziomu oznaczonego literą F, ale nie należy nadmiernie napełniać zbiornika. Jeżeli płyn chłodzący wymaga częstego uzupełniania, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia celem skontrolowania układu chłodzenia.

Zalecany płyn chłodzący dla silnika

Płyn chłodzący należy wymieniać zgodnie z harmonogramem przeglądów.

W tabeli poniżej podany jest procentowy skład mieszaniny.

Zalecany płyn chłodzący dla silnika


Zalecany płyn chłodzący dla silnika


OSTRZEŻENIE Nie wolno zdejmować korka chłodnicy silnika, gdy silnik lub chłodnica są gorące. Gorący płyn chłodzący lub para mogą wytrysnąć pod ciśnieniem.

Może to spowodować poważne obrażenia ciała.

Układ chłodzenia silnika

Wysokociśnieniowy układ chłodzenia ma zbiornik wypełniony całorocznym zapobiegającym zamarzaniu płynem chłodzącym. Zbiornik ten jest ...

Wymiana płynu chłodzącego silnik

Wymiana płynu chłodzącego silnik powinna być przeprowadzana przez autoryzowanego sprzedawcę KIA zgodnie z zaleceniami podanymi w harmonogramie przegl&# ...

Categorie