Kia Cerato: Kontrolka sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa oraz dźwiękowy brzęczyk ostrzegawczy

Kia Cerato –> Poznaj swój samochód –> Pasy bezpieczeństwa –> Kontrolka sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa oraz dźwiękowy brzęczyk ostrzegawczy

Kontrolka sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa oraz dźwiękowy brzęczyk ostrzegawczy


Type A

Kontrolka sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa będzie migać przez około 6 sekund, za każdym razem, gdy zostanie włączony zapłon kluczykiem zapłonowym (pozycja ON) przypominając o konieczności zapięcia pasów.

Jeśli ramieniowo-biodrowy pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty, gdy zostanie włączony zapłon, będzie słychać dźwięk brzęczyka ostrzegawczego oraz będzie migać przez około 6 sekund kontrolka sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa.

Type B

Jako przypomnienie dla kierowcy, wskaźnik sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa będzie migać lub świecić światłem ciągłym przez około 6 sekund, za każdym razem, kiedy włączony zostanie zapłon.

Jeśli pas ramieniowo-biodrowy kierowcy nie jest zapięty, kiedy włączany jest zapłon lub zostanie odpięty po włączeniu zapłonu, wskaźnik sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa będzie migać lub świecić światłem ciągłym dopóki pas nie zostanie zapięty.

Jeśli pas ramieniowo-biodrowy kierowcy nie jest zapięty, kiedy włączany jest zapłon i pojazd będzie jechał z prędkością wyższą od 9km/h, po upływie czasu świecenia i migania wskaźnika sygnalizacji, wynoszącego jedną minutę, przez około 100 sekund będzie rozlegał się dźwięk gongu ostrzegawczego. Jeśli pas ramieniowo-biodrowy kierowcy zostanie odpięty, po włączeniu zapłonu i pojazd będzie jechał z prędkością wyższą od 9km/h, przez około 100 sekund będzie rozlegał się dźwięk gongu ostrzegawczego.

Lecz, jeżeli ramieniowo-biodrowy pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie włączony i rozłączony dwa razy w ciągu 9 sekund, od chwili jego zapięcia, wskaźnik sygnalizacji nie zapiętego pasa bezpieczeństwa oraz gong ostrzegawczy nie zostaną uruchomione.

System zabezpieczania pasażerów pasami

OSTRZEŻENIE - Pasy bezpieczeństwa Aby zminimalizować ryzyko odniesienia poważnych obrażeń ciała lub śmierci w razie wy ...

Ramieniowo-biodrowy pas bezpieczeństwa

...

Categorie