Kia Cerato: Lampki ostrzegawcze / sygnały dźwiękowe

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Wskaźniki i kontrolki –> Lampki ostrzegawcze / sygnały dźwiękowe

Sprawdzenie działania

Wszystkie lampki ostrzegawcze kontroluje się po włączeniu wyłącznika zapłonu do pozycji ON (bez włączania silnika). Każdą kontrolkę, która się nie zapaliła powinien sprawdzić autoryzowany sprzedawca Kia.

Po uruchomieniu silnika, należy sprawdzić, czy wszystkie kontrolki zgasły. Jeżeli któraś z nich się świeci, oznacza to, że należy jej poświęcić uwagę. Po zwolnieniu hamulca postojowego kontrolka układu hamulcowego powinna zgasnąć.

Jeżeli w zbiorniku jest niski poziom paliwa, kontrolka poziomu paliwa będzie się świecić.

Kontrolka układu
zapobiegającego blokowaniu się kół (ABS) (jeśli jest w wyposażeniu)

Jeżeli system działa prawidłowo kontrolka ta świeci się po obróceniu kluczyka do pozycji ON i po około 3 sekundach gaśnie. Jeżeli nadal się świeci, może to oznaczać, że istnieje jakiś problem dotyczący systemu ABS. Należy się wówczas jak najszybciej skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

Kontrolka systemu
elektronicznego rozdziału sił hamowania (EBD) (jeśli jest w wyposażeniu)

Jeżeli podczas jazdy jednocześnie świecą się dwie kontrolki, oznacza to, że istnieje jakiś problem dotyczący systemu ABS i EBD.

W takim przypadku system ABS i zwykły układ hamulcowy mogą nie działać poprawnie. Samochód powinien być jak najszybciej sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcą Kia.

OSTRZEŻENIE Jeżeli kontrolki systemu ABS i układu hamulcowego świecą się i nie gasną, układ hamulcowy pojazdu nie będzie działać poprawnie. Wówczas podczas nagłego hamowania może dojść do niespodziewanych i niebezpiecznych sytuacji. W takim przypadku należy unikać szybkiej jazdy i gwałtownego hamowania. Samochód powinien być jak najszybciej sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcą Kia.

Kontrolka ciśnienia
oleju

Kontrolka ta informuje o niskim ciśnieniu oleju silnikowego.

Jeżeli kontrolka ta świeci się podczas jazdy należy:

 1.  Zjechać bezpiecznie z drogi i zatrzymać się.
 2.  Po wyłączeniu silnika sprawdzić poziom oleju silnikowego. Jeżeli jest niski, należy dodać wymaganą ilość oleju.

Jeżeli kontrolka nadal się świeci po dodaniu oleju lub Użytkownik nie ma oleju do dodania, należy wezwać autoryzowanego sprzedawcę Kia.

UWAGA Jeżeli silnik nie zostanie natychmiast wyłączony może zostać poważnie uszkodzony.

Kontrolka systemu
ładowania

Świecenie się kontrolki oznacza nieprawidłowe działanie alternatora lub elektrycznego układu ładowania.

Jeżeli kontrolka świeci się podczas jazdy należy:

 1.  Dojechać do najbliższego bezpiecznego miejsca.
 2.  Po wyłączeniu silnika sprawdzić, czy pasek napędu alternatora nie jest luźny lub zerwany.
 3.  Jeżeli pasek jest wyregulowany prawidlowo, oznacza to, że problem dotyczy elektrycznego układu ładowania. Należy jak najszybciej udać się do autoryzowanego sprzedawcy Kia celem naprawy usterki.

Kontrolka pasa bezpieczeństwa

Typ A

Za każdym razem po włączeniu zapłonu kontrolka pasa bezpieczeństwa miga przez 6 sekund celem przypomnienia kierowcy i pasażerowi o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa.

Jeżeli po włączeniu zapłonu kierowca nie ma zapiętego pasa ramieniowo-biodrowego lub pas zostanie rozpięty, kontrolka pasa bezpieczeństwa miga przez 6 sekund. Jeżeli system ten tak nie działa jak opisano, należy udać się po pomoc do autoryzowanego sprzedawcy Kia.

Typ B

Jako przypomnienie dla kierowcy, wskaźnik sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa będzie migać lub świecić światłem ciągłym przez około 6 sekund, za każdym razem, kiedy włączony zostanie zapłon.

Jeśli pas ramieniowo-biodrowy kierowcy nie jest zapięty, kiedy włączany jest zapłon lub zostanie odpięty po włączeniu zapłonu, wskaźnik sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa będzie migać lub świecić światłem ciągłym dopóki pas nie zostanie zapięty.

Lecz, jeżeli ramieniowo-biodrowy pas bezpieczeństwa kierowcy zostanie włączony i rozłączony dwa razy w ciągu 9 sekund, od chwili jego zapięcia, wskaźnik sygnalizacji nie zapiętego pasa bezpieczeństwa nie zostanie uruchomiony.

Jeżeli system ten tak nie działa jak opisano, należy udać się po pomoc do autoryzowanego sprzedawcy Kia.

Kontrolka odmrażacza
szyby tylnej (jeśli jest w wyposażeniu)

Kontrolka zapala się po naciśnięciu wyłącznika odmrażacza szyby tylnej mającego za zadanie odmrożenie tylnej szyby.

Po odmrożeniu szyby należy ponownie nacisnąć ten przycisk, by wyłączyć odmrażacz.

Odmrażacz szyby tylnej wyłącza się automatycznie po 20 minutach.

Zostanie również wyłączony po wyjęciu kluczyka zapłonowego ze stacyjki.

Wskaźnik włączonych
biegów (jeśli jest w wyposażeniu)

Odpowiednie wskaźniki świecą się wskazując, który bieg został wybrany w przypadku automatycznej skrzyni biegów.

Wskaźnik immobilizera
(jeśli jest w wyposażeniu)

Lampka świeci się kiedy kluczyk immobilizera jest włożony do stacyjki i obrócony do położenia ON w celu uruchomienia silnika.

Jeżeli lampka ta wyłączy się lub miga po przełączeniu wyłącznika zapłonu do położenia ON przed uruchomieniem silnika, system powinien być sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Kontrolka hamulca
postojowego i płynu hamulcowego

Kontrolka hamulca postojowego

Kontrolka ta świeci się po zaciągnięciu hamulca postojowego, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu START lub ON. Po zwolnieniu hamulca postojowego kontrolka powinna zgasnąć.

Kontrolka niskiego poziomu płynu hamulcowego

Jeżeli kontrolka ta pozostaje włączona, może to oznaczać, że poziom płynu hamulcowego w zbiorniku jest niski.

Jeżeli kontrolka ta pozostaje włączona należy:

 1.  Dojechać ostrożnie do najbliższego bezpiecznego miejsca i zatrzymać samochód.
 2. Po wyłączeniu silnika sprawdzić natychmiast poziom płynu hamulcowego i dodać wymaganą ilość. Następnie sprawdzić elementy hamulca, czy nie ma wycieków.
 3.  Jeżeli znaleziono wycieki, kontrolka pozostaje włączona lub hamulce nie działają poprawnie, nie należy jechać samochodem.

  Pojazd należy doholować do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy Kia, celem przeglądu układu hamulcowego i dokonania odpowiedniej naprawy.

Aby skontrolować prawidłowość działania żarówki, należy sprawdzić, czy kontrolka hamulca postojowego i płynu hamulcowego świeci się, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON.

Kontrolka podciśnienia układu hamowania (jeśli jest w wyposażeniu, dotyczy silnika diesla)

Jeżeli po dodaniu płynu hamulcowego kontrolka hamulca nadal świeci i naciśnięcie pedału hamulca wymaga większej siły, może to oznaczać, że istnieje jakiś problem dotyczący podciśnieniowej pompy hamulcowej. Dlatego należy wówczas unikać szybkiej jazdy i gwałtownego hamowania, a pedał hamulca trzeba naciskać mocniej niż zwykle i bardziej go wciskać podczas hamowania. Układ hamulcowy należy oddać do przeglądu i naprawy przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

OSTRZEŻENIE Jazda przy świecącej kontrolce jest niebezpieczna. Jeżeli kontrolka hamulca nadal się świeci, hamulce należy oddać natychmiast do przeglądu i naprawy przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Kontrolka otwartej
pokrywy bagażnika (jeśli jest w wyposażeniu)

Kontrolka ta zaczyna się świecić, gdy pokrywa bagażnika nie zostanie dokładnie zamknięta.

Kontrolka niskiego
poziomu paliwa

Kontrolka ta wskazuje, że zbiornik paliwa jest prawie pusty. Zaczyna się świecić, jeżeli poziom paliwa w zbiorniku obniży się do około 8,5 litra. Paliwo należy jak najszybciej uzupełnić.

Kontrolka otwartych
drzwi

Kontrolka ta świeci się, gdy drzwi nie są dokładnie zamknięte, a kluczyk zapłonowy znajduje się w dowolnej pozycji.

Wskaźnik świateł
drogowych

Wskaźnik ten świeci się, gdy włączone są światła drogowe lub dźwignia włączająca światła znajduje się w położeniu włączonego sygnału świetlnego.

Wskaźnik przednich
świateł przeciwmgłowych (jeśli są w wyposażeniu)

Wskaźnik ten świeci się, gdy włączone są przednie światła przeciwmgłowe.

Lampka sygnalizacji
niskiego poziomu płynu spryskiwaczy

Ta lampka ostrzegawcza wskazuje, że zbiornik płynu do spryskiwania szyb jest prawie pusty. Należy dolać płynu do zbiornika, gdy tylko będzie to możliwe.

Wskaźnik
niesprawności (jeśli jest w wyposażeniu)

Wskaźnik ten należy do systemu kontroli silnika, który ma za zadanie monitorowanie różnych elementów systemu kontroli emisji. Jeżeli wskaźnik ten świeci się podczas jazdy, oznacza to, że został wykryty potencjalny problem w systemie kontroli emisji.

Lampka ta włączy się również, gdy wyłącznik zapłonu jest obrócony do pozycji ON i zgaśnie w kilka sekund po uruchomieniu silnika. Jeżeli włączy się ona podczas jazdy lub nie włączy się, gdy wyłącznik zapłonu jest obrócony do pozycji ON, należy udać się do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy KIA i zlecić kontrolę systemu.

Zwykle można kontynuować jazdę i pojazd nie wymaga holowania, należy jednak jak najszybciej sprawdzić system u autoryzowanego sprzedawcy Kia.

OSTROŻNIE
 •  Długotrwała jazda ze świecącym wskaźnikiem niesprawności systemu kontroli emisji ( ) może
  doprowadzić do uszkodzenia systemu kontroli emisji, co może mieć wpływ na zdolność kierowania samochodem i/lub zużycie paliwa.
 •  Jeśli wskaźnik niesprawności systemu kontroli emisji ( )
  zacznie się na przemian włączać i wyłączać, istnieje prawdopodobieństwo, że katalizator jest uszkodzony, co może doprowadzić do utraty mocy przez silnik. System kontroli silnika powinien być jak najszybciej przebadany przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Kontrolka poduszki
powietrznej (jeśli jest w wyposażeniu)

Za każdym razem, po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu ON, kontrolka ta miga lub świeci światłem ciągłym przez około 6 sekund.

Jeżeli kontrolka nie gaśnie i świeci się podczas jazdy, należy udać się do autoryzowanego sprzedawcy Kia celem natychmiastowej naprawy.

Wskaźnik wyłączenia
poduszki powietrznej pasażera z przodu (jeżeli jest w wyposażeniu)

Wskaźnik wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu (OFF) zapala się na około 4 sekundy po obróceniu wyłącznika zapłonu do położenia ON.

Wskaźnik wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu włącza się również, gdy została ona wyłączona przez ustawienie jej przełącznika do pozycji OFF, a gaśnie po ustawieniu przełącznika wyłączania poduszki powietrznej pasażera z przodu do pozycji włączenia (ON).

OSTROŻNIE Jeżeli występuje wadliwe działanie przełącznika wyłączającego poduszkę powietrzną pasażera z przodu, wskaźnik wyłączenia poduszki nie włączy się, a poduszka pasażera w przypadku zderzenia czołowego napełni się nawet wtedy, gdy przełącznik ten znajdował się w pozycji wyłączenia (OFF).

Jeżeli to występuje, niech autoryzowany sprzedawca KIA, najszybciej jak jest to możliwe, sprawdzi przełącznik wyłączania poduszki powietrznej przedniego pasażera oraz system SRS poduszki powietrznej.

Wskaźnik tempomatu (jeśli jest w wyposażeniu)

Wskaźnik TEMPOMATU


Wskaźnik ten świeci się, gdy tempomat jest aktywny.

Wskaźnik ustawienia (SET)


Wskaźnik ten świeci się, gdy włączona jest funkcja (SET/COAST lub RES/ACC).

Wskaźnik TCS
(systemu kontroli trakcji) (jeśli jest w wyposażeniu)

Wskaźnik TCS świeci się po włączeniu zapłonu, ale powinien zgasnąć po około 3 sekundach.

Kiedy system TCS jest włączony, monitoruje warunki jazdy i w normalnych warunkach jazdy wskaźnik systemu nie świeci się. Po wjechaniu na śliską drogę lub na nawierzchnię o złej przyczepności system TCS zaczyna działać i wskaźnik TCS zacznie migać sygnalizując pracę systemu.

Wskaźnik wyłączenia
systemu TCS (jeśli jest w wyposażeniu)

Wskaźnik TCS OFF (wyłączonego systemu TCS) będzie się świecił po włączeniu zapłonu, ale zgaśnie po upływie mniej więcej 3 sekund. W celu wyłączenia trybu TCS należy nacisnąć przycisk TCS. Wskaźnik TCS OFF zacznie się świecić wskazując, że tryb TCS nie jest aktywny. Jeżeli nie gaśnie, gdy tryb TCS zostanie włączony, znaczy to, że tryb ten może nie działać prawidłowo. Należy oddać samochód do autoryzowanego sprzedawcy Kia celem przeglądu systemu.

Wskaźnik świecy
żarowej (dotyczy tylko pojazdów z silnikiem diesla)

Wskaźnik ten świeci się podczas nagrzewania świec żarowych i po ich nagrzaniu gaśnie.

UWAGA Jeżeli wskaźnik świecy żarowej świeci się po nagrzaniu silnika lub podczas jazdy, system powinien być jak najszybciej skontrolowany przez autoryzowanego sprzedawcę Kia lub inny kompetentny warsztat naprawczy.

Kontrolka poziomu
separatora wody (dotyczy tylko pojazdów z silnikiem diesla)

Kontrolka świeci się, gdy ilość wody nagromadzonej w separatorze przekroczy normę. Jeżeli kontrolka się świeci, separator należy osuszyć z nadmiaru wody.

OSTROŻNIE Gdy zapali się lampka ostrzegawcza filtru paliwa, moc silnika (prędkość pojazdu oraz wolne obroty) może ulec zmniejszeniu. Jeżeli przy włączonej lampce jazda będzie kontynuowana, mogą ulec uszkodzeniu części silnika pojazdu oraz systemu wtrysku Common Rail. Jeżeli to występuje, należy możliwie jak najszybciej, sprawdzić swój pojazd u autoryzowanego sprzedawcy KIA.

Wskaźniki i kontrolki

...

Brzęczyk ostrzegawczy pasów bezpieczeństwa

Typ A Jeżeli po włączeniu zapłonu kierowca nie zapiął pasa bezpieczeństwa lub go odpiął, przez około 6 sekund będzie s ...

Categorie