Kia Cerato: Nawiewy powietrza w tablicy rozdzielczej

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Ręczny układ kontroli klimatu w samochodzie –> Nawiewy powietrza w tablicy rozdzielczej

Nawiewy powietrza w tablicy rozdzielczej


Jeśli przepływ powietrza nie jest zadowalający, należy skontrolować nawiewy powietrza znajdujące się w tablicy rozdzielczej. Nawiew (B, D) może być otwarty lub zamknięty oddzielnie z wykorzystaniem pokręteł.

Aby zamknąć nawiew, należy obracać pokrętło w górę do maksymalnego położenia. Aby otworzyć nawiew, należy obracać pokrętło w dół. Można również regulować kierunek podawania powietrza z tych nawiewów wykorzystując pionowe i poziome pokrętła tak, jak pokazano.

Pokrętło regulacji temperatury

Pokrętło regulacji temperatury umożliwia regulację temperatury powietrza wypływającego z układu wentylacyjnego. Zmiany temperatury w kabi ...

Przycisk sterowania doprowadzaniem powietrza

Przycisk ten wykorzystywany jest do wyboru pozycji nawiewu (świeżego) powietrza z zewnątrz lub pozycji cyrkulacji powietrza. Aby zmienić pozycję ...

Categorie