Kia Cerato: Nawiewy powietrza w tablicy rozdzielczej

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Automatyczny układ kontroli klimatu w samochodzie –> Nawiewy powietrza w tablicy rozdzielczej

Nawiewy powietrza w tablicy rozdzielczej


Jeśli przepływ powietrza nie jest zadowalający, należy skontrolować nawiewy powietrza znajdujące się w tablicy rozdzielczej. Nawiew (B, D) może być otwarty lub zamknięty oddzielnie z wykorzystaniem pokrętła. Aby zamknąć nawiew, należy obracać pokrętło w górę do maksymalnego położenia. Aby otworzyć nawiew, należy obracać pokrętło w dół. Można również regulować kierunek podawania powietrza z tych nawiewów wykorzystując pionowe i poziome pokrętła tak, jak pokazano.

Przycisk odmrażania

Największa część wydatku powietrza kierowana jest na szybę panoramiczną, a niewielka część kierowana jest do odmrażaczy szy ...

Przycisk włączania klimatyzacji

Aby włączyć układ klimatyzacji, należy nacisnąć przycisk A/C (kontrolka przycisku będzie się świecić). Aby wył ...

Categorie