Kia Cerato: Odmglanie szyby panoramicznej od wewnątrz

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Odmrażanie i odmglanie przedniej szyby panoramicznej –> Ręczny układ kontroli klimatu w samochodzie –> Odmglanie szyby panoramicznej od wewnątrz

Odmglanie szyby panoramicznej od wewnątrz


  1. Wybrać dowolną prędkość obrotów wentylatora z wyjątkiem "OFF".
  2. Wybrać żądaną temperaturę.
  3. Wybrać położenie lub
    .

  4. Wybrany zostanie doprowadzanie (świeżego) powietrza z zewnątrz i klimatyzacja.

Jeżeli położenie klimatyzacji i doprowadzania (świeżego) powietrza z zewnątrz nie zostaną wybrane automatycznie, należy ręcznie nacisnąć odpowiedni przycisk.

Ręczny układ kontroli klimatu w samochodzie

...

Odmrażanie szyby panoramicznej od zewnątrz

Ustawić obroty dmuchawy na najwyższą wartość (skrajna prawa pozycja). Ustawić maksymalną temperaturę. Wybrać poło&# ...

Categorie