Kia Cerato: Odmglanie szyby panoramicznej od wewnątrz

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Odmrażanie i odmglanie przedniej szyby panoramicznej –> Automatyczny układ kontroli klimatu w samochodzie –> Odmglanie szyby panoramicznej od wewnątrz

Odmglanie szyby panoramicznej od wewnątrz


  1. Wybrać żądaną prędkość wentylatora.
  2. Wybrać żądaną temperaturę.
  3.  Nacisnąć przycisk odmrażania (
    ).
  4.  Klimatyzacja zostanie włączona stosownie do temperatury otoczenia i zostanie wybrane położenie doprowadzania (świeżego) powietrza z zewnątrz.

Jeżeli położenie klimatyzacji i doprowadzania (świeżego) powietrza z zewnątrz nie zostaną wybrane automatycznie, należy ręcznie nacisnąć odpowiedni przycisk.

Automatyczny układ kontroli klimatu w samochodzie

...

Odmrażanie szyby panoramicznej od zewnątrz

Ustawić obroty dmuchawy na najwyższą wartość (skrajna prawa pozycja). Ustawić maksymalną temperaturę (25~32C). Nacisną ...

Categorie