Kia Cerato: Odmrażanie szyby panoramicznej od zewnątrz

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Odmrażanie i odmglanie przedniej szyby panoramicznej –> Ręczny układ kontroli klimatu w samochodzie –> Odmrażanie szyby panoramicznej od zewnątrz

Odmrażanie szyby panoramicznej od zewnątrz


  1. Ustawić obroty dmuchawy na najwyższą wartość (skrajna prawa pozycja).
  2. Ustawić maksymalną temperaturę.
  3. Wybrać położenie .

  4. Wybrane zostanie doprowadzanie (świeżego) powietrza z zewnątrz i klimatyzacja.

Jeżeli położenie klimatyzacji i doprowadzania (świeżego) powietrza z zewnątrz nie zostaną wybrane automatycznie, należy ręcznie nacisnąć odpowiedni przycisk.

OSTROŻNIE Wykonując operację chłodzenia przy wyjątkowo dużej wilgotności powietrza, nie należy ustawiać położenia lub
.


Różnica pomiędzy temperaturą powietrza na zewnątrz pojazdu i szyby panoramicznej może spowodować, że zewnętrzna powierzchnia szyby pokryje się mgłą, co utrudni widoczność. W takim przypadku należy ustawić pokrętło wyboru trybu w położeniu , a pokrętło
regulacji prędkości obrotów wentylatora na niższą prędkość.

Odmglanie szyby panoramicznej od wewnątrz

Wybrać dowolną prędkość obrotów wentylatora z wyjątkiem "OFF". Wybrać żądaną temperaturę. Wybrać po& ...

Automatyczny układ kontroli klimatu w samochodzie

...

Categorie