Kia Cerato: Odpinanie ramieniowobiodrowego pasa bezpieczeństwa

Kia Cerato –> Poznaj swój samochód –> Pasy bezpieczeństwa –> Ramieniowo-biodrowy pas bezpieczeństwa –> Odpinanie ramieniowobiodrowego pasa bezpieczeństwa

Odpinanie ramieniowobiodrowego pasa bezpieczeństwa


Nacisnąć przycisk zwalniający sprzączkę pasa i pozwolić na wolne zwijanie pasa.

OSTRZEŻENIE
  •  Kiedy pojazd jest w ruchu, oparcia foteli powinny być zawsze ustawione w wygodnym pionowym położeniu. System pasów bezpieczeństwa zapewnia największą ochronę, gdy oparcia ustawione są w pionowym położeniu.
  •  Nie należy nigdy umieszczać ramieniowej części pasa bezpieczeństwa pod ramieniem znajdującym się bliżej drzwi samochodu lub za plecami.
  •  Nie należy nigdy owijać ramieniowej części pasa bezpieczeństwa wokół szyi lub twarzy.
  • Biodrową część pasa bezpieczeństwa należy mieć założoną jak najniżej. Należy sprawdzić, czy biodrowa część pasa bezpieczeństwa jest ciasno owinięta wokół bioder. Nie należy nigdy owijać biodrowej części ramieniowo-biodrowego pasa bezpieczeństwa wokół talii.
  •  Nigdy nie powinno się podróżować ze skręconymi lub zablokowanymi pasami bezpieczeństwa.

    Jeżeli nie ma możliwości usunięcia skręcenia pasa lub jego odblokowania, należy niezwłocznie udać się do autoryzowanego sprzedawcy Kia.

  •  Jednym pasem bezpieczeństwa nie należy mocować więcej niż jednej osoby.

Nie stosowanie się do podanych ostrzeżeń zwiększa ryzyko i skalę obrażeń w czasie wypadków.

Zapinanie ramieniowo-biodrowego pasa bezpieczeństwa

Chwycić sprzączkę i klamrę pasa bezpieczeństwa.  Powoli wyciągnąć pas ramieniowobiodrowy z mechanizmu zwijającego. ...

Pas biodrowy (jeśli jest w wyposażeniu)

...

Categorie