Kia Cerato: Odpowiedzialność użytkownika

Kia Cerato –> Konserwacja samochodu –> Obsługa związana z konserwacją –> Odpowiedzialność użytkownika

UWAGA Obsługa związana z konserwacją oraz przechowywanie dokumentacji spoczywają na właścicielu samochodu.

Użytkownik musi przechowywać dokumenty wykazujące prawidłowo wykonywane przeglądy konserwacyjne, zgodnie z harmonogramami konserwacji pokazanymi na następnych stronach instrukcji obsługi. Użytkownik potrzebuje tych informacji do wykazania zgodności wykonanych usług serwisowych z wymaganiami gwarancyjnymi Kia dotyczącymi konserwacji.

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji podane są w Książce gwarancyjnej i konserwacji samochodu.

Naprawy i regulacje wynikające z niewłaściwie przeprowadzonej konserwacji lub jej braku, nie są objęte gwarancją.

Zalecamy by Użytkownik dokonywał konserwacji i napraw w autoryzowanym serwisie Kia.

W celu zapewnienia Użytkownikowi dużej satysfakcji z obsługi serwisowej autoryzowany serwis Kia spełnia wysokie wymagania dotyczące jakości wykonywanych napraw i posiada wsparcie techniczne ze strony Kia.

Obsługa związana z konserwacją

Zawsze w trakcie przeprowadzania jakiejkolwiek konserwacji lub kontroli należy zachowywać szczególną ostrożność, by zapobiec uszkodzeniu sa ...

Konserwacja zgodnie z harmonogramem

Jeśli warunki, w jakich pojazd jest zwykle eksploatowany nie znajdują się w poniższym wykazie, należy stosować harmonogram przeglądów ...

Categorie