Kia Cerato: Oparcie kolan po stronie kierowcy

Kia Cerato –> Postępowanie w przypadku awarii –> Ochrona obwodów elektrycznych –> Oparcie kolan po stronie kierowcy

Oparcie kolan po stronie kierowcy


  1. Wyłączyć zapłon i wszystkie inne wyłączniki.
  2. yjąć podejrzany bezpiecznik, wyciągając go na wprost. Użyć do tego celu narzędzia do wyjmowania bezpieczników, które znajduje się w pokrywie skrzynki.
  3.  Sprawdzić wyjęty bezpiecznik i jeżeli jest spalony, należy go wymienić.

    Bezpieczniki zapasowe znajdują się w skrzynce bezpieczników znajdującej się w komorze silnikowej.

  4.  Wcisnąć nowy bezpiecznik o tym samym znamionowym natężeniu prądu i upewnić się, czy jest mocno osadzony w zaciskach.

    Jeśli jest zbyt luźny, należy skonsultować problem z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

Oparcie kolan po stronie kierowcy


Jeśli brak zapasowego bezpiecznika, należy wyjąć inny bezpiecznik z obwodu, który prawdopodobnie nie będzie wykorzystywany, np. audio, lecz o takim samym znamionowym natężeniu prądu.

Jeśli nie działają światła reflektorów głównych lub innych podzespołów elektrycznych, a bezpieczniki są dobre, należy skontrolować bezpieczniki w skrzynce bezpieczników znajdującej się w komorze silnikowej samochodu. Jeśli jakiś bezpiecznik jest spalony, musi zostać wymieniony.

Wymiana bezpiecznika

OSTRZEŻENIE - Wymiana bezpiecznika  Bezpiecznika nie wolno wymieniać na nic innego z wyjątkiem bezpiecznika o tej samej znamionowej wa ...

Komora silnikowa samochodu

Wyłączyć zapłon i wszystkie inne wyłączniki.  Zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników poprzez naciśnięc ...

Categorie