Kia Cerato: Pielęgnacja wnętrza samochodu

Kia Cerato –> Konserwacja samochodu –> Pielęgnacja wnętrza samochodu

Ogólne środki ostrożności

Należy uważać, by żrące roztwory, takie jak perfumy lub olejki kosmetyczne nie stykały się z deską rozdzielczą, ponieważ mogą spowodować jej uszkodzenie lub odbarwienie.

W przypadku zetknięcia się tych roztworów z deską rozdzielczą, należy je natychmiast zetrzeć.

Poniżej znajdują się instrukcje na temat prawidłowego czyszczenia powierzchni winylowych.

Czyszczenie tapicerki i wyposażenia wewnątrz samochodu

Winyl

Usunąć szczoteczką lub odkurzaczem kurz i brud z powierzchni winylowych.

Oczyścić je środkiem do czyszczenia powierzchni winylowych.

Tkanina

Usunąć szczoteczką lub odkurzaczem kurz i brud z powierzchni pokrytych tkaniną. Oczyścić je roztworem łagodnego mydła zalecanym do czyszczenia tapicerki i dywanów.

Świeże plamy należy natychmiast usunąć środkiem do usuwania plam z tkanin. Jeżeli nie usunie się ich od razu, tkanina pozostanie poplamiona, co wpłynie negatywnie na jej kolor.

Jeżeli tkanina nie jest prawidłowo konserwowana, może utracić swoje właściwości ognioodporne.

OSTROŻNIE Stosowanie innych środków czyszczących niż zalecane, a także nie stosowanie się do podanych procedur może wpłynąć negatywnie na wygląd tkaniny i jej właściwości ognioodporne.

Czyszczenie taśmy pasa ramieniowo-biodrowego

Oczyścić taśmę pasa roztworem łagodnego mydła zalecanym do czyszczenia tapicerki i dywanów.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na mydle. Nie należy wybielać lub barwić taśmy, ponieważ może to spowodować jej osłabienie.

Czyszczenie wewnętrznej powierzchni szyb okiennych

Jeżeli wewnętrzna powierzchnia szyb okiennych pojazdu zajdzie mgłą (to znaczy jest pokryta tłustą, oleistą lub woskowatą warstwą), powinno się ją oczyścić środkiem do mycia szyb. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na pojemniku z tym środkiem.

UWAGA Wewnętrznej powierzchni tylnej szyby nie wolno skrobać. Można w ten sposób uszkodzić obwód elektryczny odmrażacza szyby.

Pielęgnacja zewnętrznych powierzchni samochodu

Ogólne ostrzeżenia dotyczące zewnętrznych powierzchni Ważne jest, by stosując jakiekolwiek czyszczące lub polerujące środki chemi ...

Dane techniczne

...

Categorie