Kia Cerato: Pilot zdalnego centralnego zamka

Kia Cerato –> Poznaj swój samochód –> Pilot zdalnego centralnego zamka

Pilot zdalnego centralnego zamka


 1. Przycisk blokowania
 2.  Przycisk odblokowania
 3.  Przycisk alarmu
 4.  Przycisk otwierania bagażnika

Blokowanie (1)

Po wciśnięciu przycisku bloko-wania wszystkie drzwi samochodu zostaną zablokowane.

Odblokowanie (2)

Po wciśnięciu przycisku odblokowania wszystkie drzwi samochodu zostaną odblokowane.

Po naciśnięciu tego przycisku wszystkie drzwi zostaną zablokowane automatycznie, chyba że Użytkownik otworzy je przed upływem 30 sekund.

Alarm (3) (jeśli jest w wyposażeniu)

Po wciśnięciu tego przycisku rozlegnie się sygnał dźwiękowy i przez 27 sekund będą się świecić światła awaryjne.

Otwieranie pokrywy bagażnika (4) (jeśli jest w wyposażeniu)

Po wciśnięciu przycisku otwierania pokrywa bagażnika zostanie otwarta.

UWAGA Pilot centralnego zamka może nie funkcjonować prawidłowo w następujących sytuacjach:
 •  Kluczyk zapłonowy znajduje się w wyłączniku zapłonu.
 •  Użytkownik znajduje się w odległości większej niż wynosi limit (30 m).
 •  Bateria pilota centralnego zamka jest słaba.
 •  Inne pojazdy lub obiekty blokują sygnał.
 •  Temperatura jest wyjątkowo niska.
 •  Pilot centralnego zamka znajduje się zbyt blisko nadajnika radiowego, jak radiostacja lub nadajnik na lotnisku, które mogą zakłócać jego normalne działanie.

Gdy pilot centralnego zamka nie funkcjonuje prawidłowo, należy otworzyć i zamknąć drzwi samochodu kluczykiem zapłonowym.

Jeżeli Użytkownik ma problemy z pilotem centralnego zamka, powinien skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

 

UWAGA Pilota centralnego zamka należy trzymać z dala od wody i innych płynów. Jeżeli system zdalnego centralnego zamka nie działa z powodu zamoknięcia lub oddziaływania innych płynów, uszkodzenie nie jest objęte gwarancją producenta pojazdu.

W zależności od obszaru w jakim pilot centralnego zamka jest używany odległość skutecznego sterowania może się zmieniać. Na przykład, jeśli samochód jest zaparkowany blisko komisariatu policji, urzędów państwowych i publicznych, radiostacji, instalacji wojskowych, lotnisk lub wież nadawczych itd.

Wymiana baterii

Wymiana baterii


W pilocie centralnego zamka stosowana jest 3 woltowa bateria litowa, która zwykle wystarcza na kilka lat. Kiedy wymiana baterii jest konieczna, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

 1.  Wsunąć cienkie narzędzie w szczelinę i delikatnie podważywszy otworzyć centralną pokrywę pilota centralnego zamka.

Wymiana baterii


 1. Wymienić baterię na nową.

  Podczas wymiany baterii należy uważać, aby symbol "+" był zwrócony do góry, tak jak pokazano na rysunku.

 2.  Montaż baterii przeprowadza się w kolejności odwrotnej jak podczas demontażu.
UWAGA Pilot centralnego zamka jest tak zaprojektowany, że powinien działać niezawodnie przez kilka lat. Może jednakże nie funkcjonować prawidłowo, jeśli zostanie wystawiony na działanie wilgoci lub ładunków elektrostatycznych. Jeśli Użytkownik nie ma pewności co do sposobu użytkowania pilota centralnego zamka lub wymiany baterii, powinien skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

W celu wymiany pilota centralnego zamka, należy udać się do autoryzowanego sprzedawcy Kia, celem ich zaprogramowania

UWAGA
 •  Używanie złej baterii może spowodować nieprawidłowe działanie pilota centralnego zamka. Należy zwracać uwagę, aby stosować odpowiednią baterię.
 •  Aby uniknąć uszkodzenia pilota centralnego zamka, należy uważać, by go nie upuścić, nie wrzucić do wody lub nie wystawiać na działanie promieniowania słonecznego, czy też wysokiej temperatury.

Kluczyki

Numer kodowy kluczyka wybity jest na tabliczce dołączonej do kompletu kluczyków. Jeśli Użytkownik zgubi swoje kluczyki, numer ten umożliwi aut ...

System immobilizera

Pojazd został wyposażony w elektroniczny układ immobilizera silnika mający na celu ograniczenie ryzyka nieautoryzowanego korzystania z pojazdu. Uk ...

Categorie