Kia Cerato: Poduszka powietrzna kierowcy (jeśli jest w wyposażeniu)

Kia Cerato –> Poznaj swój samochód –> Poduszki powietrzne - dodatkowy system zabezpieczający pasażerów –> Poduszka powietrzna kierowcy (jeśli jest w wyposażeniu)

Poduszka powietrzna kierowcy


Poduszka powietrzna kierowcy umieszczona jest w środkowej części koła kierownicy samochodu.

OSTRZEŻENIE
 •  W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń lub śmierci w razie wypadku, należy zawsze siedzieć możliwie jak najdalej od kierownicy (klatka piersiowa co najmniej 250 mm od koła kierownicy), zachowując nadal wygodną pozycję do kierowania samochodem.
 •  Nie należy nigdy umieszczać na schowku poduszki oraz między poduszką a kierowcą żadnych przedmiotów.

  Przedmioty te mogą zostać wyrzucone z dużą prędkością wskutek działania siły napełniania poduszki i mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub nawet śmierć.

 •  Na pokrywie koła kierownicy nie należy umieszczać nalepek lub elementów ozdobnych.

  Mogą one utrudnić napełnianie poduszki.

Poduszka powietrzna pasażera (jeśli jest w wyposażeniu)

Poduszka powietrzna pasażera


Poduszka powietrzna pasażera siedzącego z przodu umieszczona jest w schowku w tablicy rozdzielczej.

Ponieważ trudno przewidzieć, która z poduszek zostanie napełniona, a także z którego kierunku, na tablicy rozdzielczej nie należy umieszczać żadnych przedmiotów lub elementów ozdobnych.

Wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera (jeżeli jest w wyposażeniu)

Wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera


Jeżeli fotelik do przewożenia dzieci ma być zamontowany na przednim siedzeniu pasażera lub siedzenie to nie jest użytkowane, przednia poduszka bezpieczeństwa pasażera może zostać wyłączona, dzięki użyciu wyłącznika przedniej poduszki bezpieczeństwa.

Aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo, przednia poduszka pasażera powinna zostać wyłączona, kiedy w szczególnej sytuacji konieczne jest zamocowanie w tym miejscu fotelika do przewożenia dzieci ustawionego tyłem do kierunku jazdy.

Włączanie bądź wyłączanie przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera:

Włączanie bądź wyłączanie przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera


Aby wyłączyć przednią poduszkę bezpieczeństwa pasażera, należy włożyć główny kluczyk do wyłącznika przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera i przestawić go w pozycję wyłączony (OFF). Wskaźnik ( )
wyłączenia przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera będzie się świecił dopóki przednia poduszka bezpieczeństwa pasażera nie zostanie ponownie włączona.

Aby włączyć przednią poduszkę bezpieczeństwa pasażera, należy włożyć główny kluczyk do wyłącznika przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera i przestawić go w pozycję włączony (ON). Wskaźnik wyłączenia przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera zgaśnie.

UWAGA
 •  Kiedy wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera przestawiony jest w pozycję włączony (ON), przednia poduszka bezpieczeństwa pasażera jest włączona, co oznacza, że nie należy montować fotelika do przewożenia dzieci na przednim siedzeniu pasażera.
 •  Kiedy wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa jest w pozycji wyłączony (OFF), przednia poduszka bezpieczeństwa pasażera jest wyłączona. Jeżeli nastąpi awaria wyłącznika przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera, konieczne jest jak najszybciej, sprawdzenie u autoryzowanego sprzedawcy KIA tego elementu, wstępnego napinacza pasów bezpieczeństwa, poduszek bezpieczeństwa i całego układu SRS.
 •  Jeżeli wskaźnik ostrzegawczy poduszki bezpieczeństwa (SRS) nie świeci się po przestawieniu włącznika zapłonu w pozycję włączonego zapłonu (ON), lub gdy świeci się on podczas jazdy samochodem, należy jak najszybciej zgłosić się do autoryzowanego sprzedawcy KIA w celu sprawdzenia wyłącznika przedniej poduszki bezpieczeń-stwa pasażera, napinaczy pasów bezpieczeństwa oraz poduszek bezpieczeństwa i całego układu SRS.

 

OSTROŻNIE
 •  Jeżeli wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera nie działa poprawnie, wskaźnik ostrzegawczy "SRS AIR BAG" na tablicy rozdzielczej będzie się świecił.

  W takiej sytuacji wskaźnik wyłączenia przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera, nie będzie się świecić, a układ sterowania SRS ponownie włączy przednią poduszkę bezpieczeństwa pasażera, która w razie zderzenia czołowego napełni się, mimo że wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera jest w pozycji wyłączony (OFF).

 

OSTRZEŻENIE
 •  Za odpowiednie ustawienie wyłącznika przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera odpowiada kierowca.
 •  Wyłączanie przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera można przeprowadzać tylko wówczas, gdy zapłon jest wyłączony, bo w innym przypadku może wystąpić awaria w układzie sterowania SRS.

  W takiej sytuacji może się pojawić niebezpieczeństwo, że żadna z poduszek bezpieczeństwa nie zadziała poprawnie albo całkowicie zawiedzie w czasie zderzenia.

 • Nigdy nie należy montować na przednim siedzeniu fotelika do przewożenia dzieci ustawionego tyłem do kierunku jazdy, dopóki przednia poduszka bezpieczeństwa pasażera nie zostanie wyłączona. Niemowlę lub dziecko może w razie wypadku ulec poważnym lub śmiertelnym obrażeniom spowodowanym przez napełniającą się poduszkę bezpieczeństwa.
 •  Mimo że samochód został wyposażony w wyłącznik przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera, nie powinno się montować fotelika do przewożenia dzieci z przodu. Fotelik do przewożenia dzieci nigdy nie powinien być montowany na siedzeniu przednim. Dzieci, które są za duże do używania odpowiedniego fotelika do ich przewożenia powinny zawsze siedzieć na tylnych siedzeniach i korzystać z dostępnych pasów trzypunktowych. Dzieci mają zapewnione największe bezpieczeństwo w czasie wypadku, kiedy są odpowiednio przypięte do właściwego fotelika do przewożenia dzieci zamontowanego na tylnym siedzeniu samochodu.
 •  Kiedy tylko fotelik do przewożenia dzieci nie będzie już potrzebny na przednim siedzeniu pasażera, należy włączyć przednią poduszkę pasażera.

 

OSTRZEŻENIE
 •  Poduszka powietrzna pasażera siedzącego z przodu jest znacznie większa niż poduszka w kole kierownicy i napełnia się ze znacznie większą siłą. Może poważnie zranić lub zabić pasażera, który nie znajduje się w prawidłowej pozycji i nie ma prawidłowo zapiętych pasów bezpieczeństwa. Pasażerowie siedzący z przodu powinni przesunąć swoje fotele możliwie jak najdalej do tyłu i siedzieć w fotelach oparci plecami.
 •  Pasażerowie siedzący z przodu muszą mieć koniecznie zapięte pasy bezpieczeństwa, nawet, gdy samochód jedzie po parkingu lub drogą dojazdową do garażu.
 • Jeśli kierowca silnie zahamuje w razie nagłej potrzeby, pasażerowie zostaną rzuceni do przodu. Jeśli pasażer siedzący z przodu nie ma zapiętych pasów bezpieczeństwa, w chwili rozpoczęcia napełniania poduszek znajdą się oni tuż przed schowkiem poduszki. W tej sytuacji możliwe są poważne obrażenia ciała lub nawet śmierć.
 •  Nie wolno pozwalać, aby pasażer siedzący z przodu kładł dłonie lub stopy na tablicy rozdzielczej, albo zbliżał do niej twarz. Podczas napełniania poduszka może uderzyć pasażera siedzącego z przodu.
 • Nie wolno pozwalać, aby starsze dzieci lub słabe osoby /kobiety w ciąży siadały na fotelu pasażera z przodu. Na fotelu pasażera z przodu nie należy też umieszczać fotelików dla dzieci. Kiedy nastąpi napełnienie poduszki, dzieci mogą zostać poważnie ranne.
 •  Na tablicy rozdzielczej nie należy umieszczać przedmiotów lub nalepek. Do szkła szyby panoramicznej nie należy mocować żadnych dodatkowych akcesoriów lub instalować lusterek dostępnych na rynku wtórnym, a także mocować akcesoriów do fabrycznie zamontowanego lusterka wstecznego. Mogą one utrudnić rozwijanie napełniającej się poduszki powietrznej lub uderzyć z olbrzymią prędkością w siedzącą osobę i spowodować poważne obrażenia ciała lub nawet śmierć.
 • Nigdy nie należy pozwalać, aby pasażer podróżował na przednim siedzeniu, kiedy wskaźnik wyłączenia przedniej poduszki bezpieczeństwa pasażera jest włączony, ponieważ poduszka bezpieczeństwa nie otworzy się w razie umiarkowanego bądź poważnego zderzenia czołowego.

Dlaczego ważne jest korzystanie z pasów bezpieczeństwa

Są cztery ważne powody korzystania z pasów bezpieczeństwa mimo dodatkowego systemu zabezpieczającego w postaci poduszki powietrznej. Są to: ...

Poduszka powietrzna boczna (jeśli jest w wyposażeniu)

Poduszki boczne umieszczone są z lewej i z prawej strony fotela pasażera. Napełniają się jeśli warunki do ich napełnienia zostaną ...

Categorie