Kia Cerato: Pokrętło regulacji temperatury

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Ręczny układ kontroli klimatu w samochodzie –> Pokrętło regulacji temperatury

Pokrętło regulacji temperatury


Pokrętło regulacji temperatury umożliwia regulację temperatury powietrza wypływającego z układu wentylacyjnego. Zmiany temperatury w kabinie pasażerskiej dokonuje się poprzez obrócenie pokrętła w prawo - w celu zwiększenia temperatury i w lewo - w celu obniżenia temperatury.

Pokrętło wyboru trybu

Pokrętło wyboru trybu


Pokrętło wyboru trybu reguluje kierunek przepływu powietrza przez układ wentylacyjny.

Położenie MAX/ A/C

Położenie MAX/ A/C


Wybranie trybu MAX A/C
przy włączonym wentylatorze, powoduje automatyczny wybór następujących ustawień układu:

Wybranie trybu MAX A/C spowoduje, że nie będzie można anulować ustawienia A/C (automatycznego wyboru) lub zmienić ustawionego trybu recyrkulacji powietrza.

Należy ustawić pokrętło regulacji prędkości obrotów wentylatora na żądaną prędkość i obrócić pokrętło regulacji temperatury najdalej w lewo w celu maksymalnego chłodzenia (nawiewy: B, D)

Ustawienie nadmuchu na twarz


Powietrze kierowane jest na górną część ciała i twarz. Dodatkowo każdy nawiew ma regulację kierunku nadmuchu wychodzącego powietrza.

(nawiewy: B, D)

Ustawienie nadmuchu na twarz
- podłogę

Nadmuch powietrza kierowany jest na twarz i na podłogę. Powietrze kierowane na podłogę jest cieplejsze niż powietrze kierowane na twarz (z wyjątkiem sytuacji, gdy pokrętło regulacji temperatury ustawione jest na maksymalne chłodzenie).

(nawiewy:B, D, C, E)

Ustawienie nadmuchu na
podłogę

Największa część wydatku powietrza kierowana jest na podłogę, z niewielką częścią kierowaną na przednią szybę panoramiczną i szyby boczne oraz odmrażacz szyby bocznej.

(nawiewy: C, E, A, D)

Ustawienie nadmuchu na
podłogę - odmrażanie

Największa część wydatku powietrza kierowana jest na podłogę, z niewielką częścią kierowaną na przednią szybę panoramiczną, a niewielka część kierowana jest do odmrażaczy szyb bocznych.

(nawiewy: A, C, E, D)

Ustawienie na rozmrażanie


Największa część wydatku powietrza kierowana jest na przednią szybę panoramiczną, a niewielka część kierowana jest do odmrażaczy szyb bocznych.

(nawiewy: A, D)

 Regulacja obrotów dmuchawy

Aby dmuchawa działała, wyłącznik zapłonu musi być ustawiony w pozycji ON. Pokrętło regulacji obrotów dmuchawy pozwala na re ...

Nawiewy powietrza w tablicy rozdzielczej

Jeśli przepływ powietrza nie jest zadowalający, należy skontrolować nawiewy powietrza znajdujące się w tablicy rozdzielczej. Nawiew (B, D) ...

Categorie