Kia Cerato: Pokrętło regulacji temperatury

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Automatyczny układ kontroli klimatu w samochodzie –> Pokrętło regulacji temperatury

Pokrętło regulacji temperatury


Temperaturę można zwiększyć do maksymalnej (HI) poprzez obracanie pokrętła maksymalnie w prawo.

Temperaturę można obniżyć do minimalnej (Lo) poprzez obracanie pokrętła maksymalnie w lewo.

Podczas obracania pokrętła, temperatura będzie rosnąć lub maleć co 0,5C/1F. Po ustawieniu najniższej temperatury, układ klimatyzacji będzie pracował w sposób ciągły.

Konwersja temperatury

Jeśli akumulator został rozładowany lub odłączony, tryb temperatury zostanie zresetowany do skali stustopniowej (Celsjusza).

Jest to stan normalny i można przełączać tryb temperatury między skalą Celsjusza i Fahrenheita jak następuje; Naciskając przycisk OFF, nacisnąć przez 3 sekundy lub dłużej przycisk AUTO. Wyświetlacz zmieni się z wyświetlania stopni Celsjusza na Fahrenheita lub z Fahrenheita do Celsjusza.

Praca układu klimatyzacji w trybie ręcznym

Układ ogrzewania i chłodzenia może być również sterowany ręcznie przez naciskanie innych przycisków niż przycisk AUTO. W tym prz ...

Pokrętło regulacji prędkości wentylatora

Prędkość wentylatora może być ustawiona na żądaną wartość poprzez obracanie pokrętła regulacji prędkośc ...

Categorie