Kia Cerato: Pokrywa wlewu paliwa

Kia Cerato –> Poznaj swój samochód –> Pokrywa wlewu paliwa

Pokrywa wlewu paliwa


 1. Zatrzymać silnik.
 2.  W celu otwarcia pokrywy wlewu paliwa, należy pociągnąć za dźwignię zwalniającą.
OSTRZEŻENIE Aby uniknąć obrażeń spowodowanych ostrymi przedmiotami, podczas ręcznego otwierania pokrywy wlewu paliwa, zaleca się noszenie rękawic ochronnych.

Pokrywa wlewu paliwa


 1. Pociągnąć pokrywę wlewu paliwa, by ją otworzyć.
 2.  Aby zdjąć korek wlewu paliwa, należy obrócić go w lewo.
 3.  Uzupełnić paliwo stosownie do potrzeb.
 4.  Założyć korek wlewu paliwa i obracać go w prawo aż do "kliknięcia". Wskazuje to, iż korek został dokładnie zamknięty.
 5.  Zamknąć i docisnąć pokrywę wlewu paliwa i upewnić się, że jest dokładnie zamknięta.
OSTRZEŻENIE - Tankowanie Jeśli paliwo będące pod ciśnieniem wytryśnie, może spowodować poważne obrażenia ciała. Korek wlewu paliwa należy zawsze zdejmować powoli i ostrożnie. Jeśli spod korka wydostaje się paliwo z powietrzem lub słychać świszczący dźwięk, przed całkowitym zdjęciem korka wlewu paliwa należy zaczekać aż to zjawisko ustąpi.

 

OSTRZEŻENIE Paliwa samochodowe są materiałami łatwopalnymi/ wybuchowymi.

Przestrzeganie następujących środków ostrożności podczas tankowania może uchronić przed obrażeniami ciała, zapobiec wybuchowi lub śmierci w następstwie pożaru lub wybuchu.

 •  Przed rozpoczęciem wlewania paliwa, jeśli tylko jest to możliwe, na stacji benzynowej zawsze należy zlokalizować awaryjny wyłącznik benzyny.
 •  Przed dotknięciem dyszy paliwowej lub pokrywy wlewu paliwa, należy wyeliminować potencjalne zagrożenie wystąpienia wyładowania elektrostatycznego poprzez dotknięcie jakiejkolwiek innej metalowej części z przodu samochodu, utrzymywać bezpieczną odległość od gardzieli wlewu paliwa, dyszy paliwowej lub innych źródeł benzyny.
 • Nie wchodzić z powrotem do samochodu po rozpoczęciu wlewania paliwa. Nie dotykać, nie pocierać ani nie ocierać się o jakiekolwiek przedmioty lub tkaniny (poliestrowe, satyna, nylonowe, itp.) powodujące powstawanie ładunków elektrycznych. Wyładowania elektrostatyczne powodują zapalenie się oparów paliwa, a w rezultacie wybuch. Jeżeli zaistnieje konieczność ponownego wejścia do pojazdu, powinno się ponownie wyeliminować potencjalne zagrożenie wyładowania elektrostatycznego, poprzez dotknięcie jakiejkolwiek metalowej części samochodu, z dala od gardzieli wlewu paliwa, dyszy paliwowej i innych źródeł paliwa.
 • Używając kanistra na paliwo, należy zawsze pamiętać, aby przed rozpoczęciem nalewania paliwa postawić kanister na ziemi.

  Wyładowanie elektrostatyczne z kanistra może spowodować zapalenie się oparów paliwa, a w efekcie pożar. Po rozpoczęciu nalewania paliwa, kontakt z samochodem powinien być utrzymywany dopóki nalewanie nie zostanie zakończone.

  Używać tylko kanistrów przeznaczonych do transportu i przechowywania benzyny.

 •  Nie używać telefonów komórkowych w pobliżu stacji benzynowej lub podczas tankowania pojazdów.

  Prąd elektryczny i/lub zakłócenia elektryczne pochodzące z telefonów komórkowych mogą być potencjalną przyczyną zapalenia się oparów paliwa i pożaru.Jeżeli nastąpi konieczność użycia telefonu komórkowego, należy użyć go w miejscu oddalonym od stacji benzynowej.

 • Zawsze wyłączać silnik podczas tankowania paliwa. Iskry wytwarzane przez elementy elektryczne połączone z silnikiem mogą spowodować zapalenie się oparów benzyny, a w efekcie stać się przyczyną pożaru. Zawsze trzeba upewnić się, że silnik jest wyłączony przed rozpoczęciem i w trakcie wlewania paliwa. Po zakończeniu tankowania, a przed uruchomieniem silnika, zawsze sprawdzić, czy korek wlewu paliwa i drzwi pojazdu zostały dokładnie zamknięte.
 •  Nie wolno palić ognia w pobliżu stacji benzynowej. NIE WOLNO używać zapałek, zapalniczek, a także NIE WOLNO PALIĆ lub zostawiać tlących się papierosów wewnątrz pojazdu w trakcie przebywania na stacji benzynowej, a w szczególności w trakcie tankowania paliwa. Paliwo samochodowe jest bardzo łatwopalne i gdy się zapali może grozić wybuchem z ogniem.
 •  Jeżeli podczas tankowania wybuchnie pożar, należy oddalić się od samochodu i natychmiast skontaktować się z kierownikiem stacji benzynowej, a także powiadomić policję i lokalny oddział straży pożarnej.

  Przestrzegać wszystkich narzuconych przez te osoby instrukcji bezpieczeństwa.

 

UWAGA
 •  Zawsze należy tankować benzynę tylko do pojazdów z benzynowymi silnikami i olej napędowy tylko do pojazdów wyposażonych w silniki diesla.
 •  Po zakończonym tankowaniu sprawdzić, czy korek wlewu paliwa jest dokładnie zamknięty.
 • Jeśli korek wlewu paliwa wymaga wymiany, należy stosować tylko oryginalny korek Kia lub mu równoważny przeznaczony dla samochodu Użytkownika.

  Nieodpowiedni korek wlewu paliwa może spowodować poważne niedomagania układu paliwowego samochodu lub systemu kontroli emisji spalin.

  Prawidłowe korki wlewu paliwa dostępne są u autoryzowanych sprzedawców Kia.

 •  Nie wolno rozlewać paliwa na zewnętrzne powierzchnie samochodu.

  Każde paliwo rozlane na powierzchniach lakierowanych może spowodować uszkodzenie powłoki.

 •  Jeśli pokrywa wlewu paliwa nie otworzy się podczas niskich temperatur, należy nacisnąć lub lekko postukać w pokrywę.

Wyłącznik automatycznego odcinania dopływu paliwa (jeśli jest w wyposażeniu)

Wyłącznik automatycznego odcinania dopływu paliwa


Wyłącznik automatycznego odcinania dopływu paliwa umieszczony jest w komorze silnikowej samochodu po stronie kierowcy.W razie wypadku lub gwałtownego uderzenia, urządzenie służące do automatycznego odcinania dopływu paliwa odcina zasilanie paliwem. Jeżeli urządzenie to zostanie włączone, należy je wyzerować przed uruchomieniem silnika, poprzez naciśnięcie górnej części wyłącznika.

OSTRZEŻENIE Przed wyzerowaniem wyłącznika automatycznego odcinania dopływu paliwa, powinno się sprawdzić, czy przewód paliwowy nie ma wycieków paliwa.

Zamykanie pokrywy komory silnikowej

Przed zamknięciem pokrywy komory silnikowej, należy sprawdzić co następuje:  Wszystkie korki wlewu (płynów) w komorze silnikowej ...

Lusterka

...

Categorie