Kia Cerato: Praca układu klimatyzacji w trybie automatycznym

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Automatyczny układ kontroli klimatu w samochodzie –> Praca układu klimatyzacji w trybie automatycznym

Praca układu klimatyzacji w trybie automatycznym


System automatycznej kontroli klimatu sterowany jest po prostu przez nastawienie żądanej temperatury.

System całkowicie automatycznej kontroli temperatury (FATC) automatycznie steruje ogrzewaniem i chłodzeniem systemu jak następuje;

  1.  Nacisnąć przycisk AUTO.Włączenie jest sygnalizowane słowem AUTO na wyświetlaczu. Tryby sterowania, prędkości wentylatora, sterowanie zasysaniem powietrza i klimatyzowaniem powietrza będzie sterowane automatycznie przez nastawienie temperatury.
  2.  Obrócić pokrętło regulacji temperatury - TEMP w celu ustawienia żądanej temperatury.

    Jeżeli zostanie ustawiona najniższa temperatura - (Lo); układ klimatyzacji będzie pracował w sposób ciągły.

  3.  Aby wyłączyć automatyczne działanie, należy nacisnąć dowolny przycisk z wyjątkiem przycisku regulacji temperatury i przycisku AQS (układu regulacji jakości powietrza). Jeśli Użytkownik naciśnie przycisk wyboru trybu, przycisk włączania układu klimatyzacji, odmrażania, sterowania zasysaniem powietrza i prędkości wentylatora, wybrane funkcje będą kontrolowane ręcznie, podczas gdy inne funkcje będą kontrolowane automatycznie.

Niezależnie od ustawienia temperatury, w trybie działania automatycznego, układ klimatyzacji będzie włączany automatycznie, aby obniżyć wilgotność powietrza wewnątrz pojazdu, nawet jeśli temperatura jest ustawiona tak, aby miało miejsce nagrzewanie.

Praca układu klimatyzacji w trybie automatycznym


UWAGA Nie należy nigdy umieszczać niczego nad czujnikiem znajdującym się na tablicy rozdzielczej, aby zapewnić lepsze sterowanie układem ogrzewania i chłodzenia.

Automatyczny układ kontroli klimatu w samochodzie

Pokrętło regulacji temperatury  Przycisk AUTO (automatycznego sterowania) Wyświetlacz układu klimatyzacji  Przycisk wyboru trybu &nbs ...

Praca układu klimatyzacji w trybie ręcznym

Układ ogrzewania i chłodzenia może być również sterowany ręcznie przez naciskanie innych przycisków niż przycisk AUTO. W tym prz ...

Categorie