Kia Cerato: Przegrzanie

Kia Cerato –> Postępowanie w przypadku awarii –> Przegrzanie

Kiedy wskaźniki temperatury wskazują przegrzanie i następuje utrata mocy lub słychać głośne uderzenia bądź brzęczenie znaczy to, że silnik jest prawdopodobnie przegrzany. Jeżeli pojawi się którykolwiek z tych symptomów, należy postępować według poniższej procedury:

  1.  Włączyć światła awaryjne, następnie dojechać do najbliższego bezpiecznego miejsca i zatrzymać pojazd; ustawić dźwignię automatycznej skrzyni biegów w pozycji P (postój) lub w przypadku ręcznej skrzyni biegów przełączyć dźwignię do pozycji N (luz) i zaciągnąć hamulec postojowy.
  2.  Sprawdzić, czy wyłączona jest klimatyzacja.
  3.  Jeżeli z chłodnicy kipi płyn chłodzący lub para, należy wyłączyć silnik i wezwać na pomoc autoryzowanego sprzedawcę Kia.

    Jeżeli płyn chłodzący nie kipi, należy pozostawić silnik na obrotach biegu jałowego, otworzyć pokrywę komory silnika i pozwolić, by silnik stopniowo ostygł.

    Jeżeli podczas pracy silnika na biegu jałowym temperatura nie spada, należy go wyłączyć i odczekać tyle czasu, ile potrzeba na jego wystudzenie.

  4.  Następnie należy sprawdzić poziom płynu chłodzącego. Jeżeli poziom płynu w zbiorniku jest niski, należy sprawdzić czy nie ma wycieków w przewodach i przyłączach chłodnicy, przewodach i przyłączach nagrzewnicy, w chłodnicy i pompie wodnej. Jeżeli zostanie znaleziony duży wyciek lub inny problem, który mógł spowodować przegrzanie silnika, nie należy uruchamiać silnika dopóki nie zostanie to naprawione.

    Wezwać na pomoc autoryzowanego sprzedawcę Kia. Jeżeli nie zostanie znaleziony żaden wyciek lub inny problem, należy ostrożnie dolać płynu chłodzącego do zbiornika płynu.

OSTRZEŻENIE - Zdejmowanie korka chłodnicy Nie należy odkręcać i zdejmować korka chłodnicy, jeżeli silnik lub chłodnica są gorące. Gorący płyn chłodzący lub para mogą wystrzelić pod ciśnieniem i spowodować oparzenie. Może to być przyczyną poważnych obrażeń.

Jeżeli silnik często się przegrzewa, system chłodzenia powinien być skontrolowany i naprawiony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Ostrzeganie na drodze

Światła awaryjne Światła awaryjne służą do ostrzegania innych kierowców, by zbliżali się do pojazdu, wymijali go lub wyp ...

Uruchamianie pojazdu w przypadku awarii

...

Categorie