Kia Cerato: Przesuwanie okna dachowego

Kia Cerato –> Poznaj swój samochód –> Uchylne okno dachowe –> Przesuwanie okna dachowego

Otwieranie z automatycznym przesunięciem

Aby wykorzystać funkcję otwierania z automatycznym przesunięciem, należy na chwilę (krócej niż przez 0,4 sekundy) nacisnąć przycisk SLIDE OPEN ( ) na górnej
konsoli. Okno dachowe zostanie odsunięte do pozycji całkowitego otwarcia. Aby zatrzymać przesuwające się okno w dowolnej pozycji, należy nacisnąć dowolny przycisk sterowania oknem dachowym na konsoli.

Ręczne przesuwanie okna

Nacisnąć przycisk SLIDE OPEN ( ) na górnej konsoli przez czas
dłuższy niż 0,4 sekundy.

Zamykanie okna

Aby zamknąć okno dachowe, należy nacisnąć przycisk CLOSE ( ) na
górnej konsoli i przytrzymać dopóki okno nie zostanie zamknięte.

W celu zamknięcia dachu otwieranego (funkcja automatycznego przesuwania), należy nacisnąć przycisk zamykania (3), na konsoli znajdujący się nad głową (przez czas dłuższy niż 0,4 sekundy).

Otwierany dach przesunie się, aż do całkowitego zamknięcia. Aby zatrzymać rozsuwanie się dachu w wybranym punkcie, należy nacisnąć jego dowolny przycisk sterujący.

Automatyczna zmiana kierunku

Automatyczna zmiana kierunku


Jeżeli podczas automatycznego zamykania otwieranego dachu zostanie wykryty jakiś przedmiot lub część ciała, dach zmieni kierunek ruchu, a następnie zatrzyma się.

Funkcja automatycznej zmiany kierunku ruchu nie działa, jeżeli pomiędzy przesuwającą się szybą a ramą okienną została zablokowana drobna przeszkoda. Przed zamknięciem otwieranego dachu, należy zawsze upewnić się, że wszyscy pasażerowie i przedmioty znajdują się z dala od niego.

OSTRZEŻENIE Należy zachować ostrożność, aby w zamykającym się otwieranym dachu nie została uwięziona czyjaś głowa, ręka lub tułów.

Uchylne okno dachowe

Jeśli samochód jest wyposażony w uchylne okno dachowe, Użytkownik ma możliwość odsuwania i przechylania go za pomocą przycisk&oacu ...

Uchylanie okna dachowego

Otwieranie z automatycznym uchylaniem Aby wykorzystać funkcję otwierania z automatycznym uchylaniem, należy na chwilę (krócej niż przez 0,4 sek ...

Categorie