Kia Cerato: Przycisk sterowania doprowadzaniem powietrza

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Ręczny układ kontroli klimatu w samochodzie –> Przycisk sterowania doprowadzaniem powietrza

Przycisk sterowania doprowadzaniem powietrza


Przycisk ten wykorzystywany jest do wyboru pozycji nawiewu (świeżego) powietrza z zewnątrz lub pozycji cyrkulacji powietrza.

Aby zmienić pozycję sterowania doprowadzaniem powietrza należy wcisnąć ten przycisk.

Pozycja cyrkulacji powietrza

Kiedy wybrana zostanie
pozycja cyrkulacji powietrza, wskaźnik przycisku będzie się świecił.

Przy wybranej pozycji cyrkulacji powietrza, powietrze znajdujące się w kabinie pasażerskiej będzie zasysane przez układ ogrzewania i stosownie do wybranej funkcji, będzie ono podgrzewane lub chłodzone.

Pozycja doprowadzania (świeżego) powietrza zewnętrznego

Kiedy wybrana zostanie
pozycja doprowadzania (świeżego), powietrza zewnętrznego, wskaźnik przycisku nie będzie się świecił.

Przy wybranej pozycji doprowadzania powietrza zewnętrznego, powietrze będzie zasysane z zewnątrz przez układ ogrzewania i stosownie do wybranej funkcji, będzie podgrzewane lub chłodzone.

UWAGA Zwracamy uwagę, że długotrwała praca układu wentylacji i ogrzewania przy włączonej pozycji cyrkulacji powietrza w kabinie będzie powodowała powstawanie mgły na szybie panoramicznej i szybach bocznych, a powietrze w kabinie będzie stawało się nieświeże.

Dodatkowo wydłużony czas pracy układu klimatyzacji w wybranej pozycji cyrkulacji powietrza, będzie powodował nadmierne wysuszanie powietrza w kabinie pasażerskiej samochodu.

 

OSTRZEŻENIE
  •  Ciągła praca układu kontroli klimatu przy włączonej cyrkulacji powietrza wewnętrznego w kabinie może powodować wzrost wilgotności powietrza w kabinie, osadzanie się mgły na szybach i ograniczanie widoczności.
  •  Nie należy spać w samochodzie przy włączonym układzie klimatyzacji lub ogrzewania.

    Może to spowodować poważne obrażenia lub śmierć z powodu spadku zawartości tlenu w kabinie i/lub obniżenia temperatury ciała.

  • Ciągła praca układu kontroli klimatu przy włączonej cyrkulacji powietrza wewnętrznego w kabinie może powodować ospałość lub senność i utratę panowania nad pojazdem. Podczas jazdy samochodem, układ sterowania doprowadzaniem powietrza należy jak najczęściej ustawiać na pozycji włączonego maksymalnego nawiewu powietrza z zewnątrz (świeżego).

Nawiewy powietrza w tablicy rozdzielczej

Jeśli przepływ powietrza nie jest zadowalający, należy skontrolować nawiewy powietrza znajdujące się w tablicy rozdzielczej. Nawiew (B, D) ...

Przycisk włączonego układu klimatyzacji (jeśli jest w wyposażeniu)

Aby włączyć układ klimatyzacji, należy wcisnąć przycisk włącznika układu (kontrolka zacznie się świecić). Ab ...

Categorie