Kia Cerato: Przycisk sterowania doprowadzaniem powietrza

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Automatyczny układ kontroli klimatu w samochodzie –> Przycisk sterowania doprowadzaniem powietrza

Przycisk sterowania doprowadzaniem powietrza


Przycisk wykorzystywany jest do wyboru położenia sterowania doprowadzaniem (świeżego)powietrza z zewnątrz lub położenia cyrkulacji powietrza.

Aby zmienić pozycję sterowania doprowadzaniem powietrza, należy wcisnąć przycisk sterowania.

Pozycja cyrkulacji powietrza wewnątrz kabiny

Kiedy wybrana jest pozycja
cyrkulacji powietrza wewnątrz kabiny, kontrolka przycisku będzie świecić.

Przy wybranej pozycji cyrkulacji powietrza wewnątrz kabiny, powietrze z kabiny pasażerskiej będzie zasysane przez układ ogrzewania i ogrzewane lub chłodzone, stosowanie do wybranej funkcji.

Pozycja sterowania doprowadzaniem (świeżego) powietrza z zewnątrz

Kiedy wybrana jest
pozycja sterowania doprowadzaniem (świeżego) powietrza z zewnątrz, kontrolka przycisku nie będzie się świecić.

Przy wybranej pozycji sterowania doprowadzaniem (świeżego) powietrza z zewnątrz, powietrze z zewnątrz będzie przechodzić do kabiny i będzie ogrzewane lub chłodzone, stosowanie do wybranej funkcji.

UWAGA Zwracamy uwagę, że dłuższe działanie ogrzewania w pozycji cyrkulacji powietrza wewnątrz kabiny, będzie powodowało występowanie mgły na szybie panoramicznej i szybach bocznych, a powietrze w kabinie pasażerskiej stanie się nieświeże.

Dodatkowo, dłuższe działanie układu klimatyzacji z wybraną pozycją "cyrkulacji powietrza wewnętrznego", będzie powodowało nadmierne osuszanie powietrza w kabinie pasażerskiej.

 

OSTRZEŻENIE
  •  Ciągła praca układu kontroli klimatu przy włączonej cyrkulacji powietrza wewnętrznego w kabinie może powodować wzrost wilgotności powietrza w kabinie, osadzanie się mgły na szybach i ograniczanie widoczności.
  • Nie należy spać w samochodzie przy włączonym układzie klimatyzacji lub ogrzewania. Może to spowodować poważne obrażenia lub śmierć z powodu spadku zawartości tlenu w kabinie i/lub obniżenia temperatury ciała.
  •  Ciągła praca układu kontroli klimatu przy włączonej cyrkulacji powietrza wewnętrznego w kabinie może powodować ospałość lub senność i utratę panowania nad pojazdem. Podczas jazdy samochodem, układ sterowania doprowadzaniem powietrza należy możliwie najczęściej ustawiać na pozycji włączonego maksymalnego nawiewu (świeżego) powietrza z zewnątrz.

Pokrętło regulacji prędkości wentylatora

Prędkość wentylatora może być ustawiona na żądaną wartość poprzez obracanie pokrętła regulacji prędkośc ...

Układ regulacji jakości powietrza (jeśli jest w wyposażeniu)

Powietrzem doprowadzanym do samochodu można automatycznie sterować. Aby włączyć układ regulacji jakości powietrza, należy nacisną ...

Categorie