Kia Cerato: Przycisk włączonego układu klimatyzacji (jeśli jest w wyposażeniu)

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Ręczny układ kontroli klimatu w samochodzie –> Przycisk włączonego układu klimatyzacji (jeśli jest w wyposażeniu)

Przycisk włączonego układu klimatyzacji


Aby włączyć układ klimatyzacji, należy wcisnąć przycisk włącznika układu (kontrolka zacznie się świecić). Aby wyłączyć układ klimatyzacji, należy ponownie wcisnąć ten przycisk.

Przycisk sterowania doprowadzaniem powietrza

Przycisk ten wykorzystywany jest do wyboru pozycji nawiewu (świeżego) powietrza z zewnątrz lub pozycji cyrkulacji powietrza. Aby zmienić pozycję ...

Działanie systemu

Wentylacja  Ustawić tryb na pozycji .  Ustawić układ sterowania doprowadzaniem powietrza na pozycji nawiewu (świeżego) powietrza ze ...

Categorie