Kia Cerato: Ręczny układ kontroli klimatu w samochodzie

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Odmrażanie i odmglanie przedniej szyby panoramicznej –> Logiczny układ odmglania –> Ręczny układ kontroli klimatu w samochodzie

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo zachodzenia mgłą wnętrza szyby panoramicznej, regulacja wlotu powietrza ustawiana jest automatycznie na doprowadzanie (świeżego) powietrza z zewnątrz w następujących przypadkach:

W takim przypadku, gdy wybrany jest tryb lub
, klimatyzacja
zacznie działać automatycznie.

Jeżeli Użytkownik nie chce włączać klimatyzacji, ani ustawiać położenia doprowadzania (świeżego) powietrza z zewnątrz, powinien nacisnąć odpowiedni przycisk, aby tę operację wyłączyć.

Jak anulować lub powrócić do logicznego układu odmglania w ręcznym układzie kontroli klimatu w samochodzie

Jak anulować lub powrócić do logicznego układu odmglania w ręcznym układzie kontroli klimatu w samochodzie


  1. Włączyć zapłon.
  2.  Obrócić pokrętło wyboru trybu do położenia odmrażania ( ).

  3.  Wcisnąć przycisk regulacji doprowadzania powietrza ( )
    co najmniej 5 razy w ciągu 3 sekund.

Kontrolka przycisku regulacji doprowadzania powietrza mignie 3 razy z półsekundowymi przerwami.

Wskazuje to, że logiczny układ odmglania został anulowany lub powrócił do zaprogramowanego statusu.

Po rozładowaniu lub odłączeniu akumulatora układ jest zerowany jako status logicznego odmglania.

Logiczny układ odmglania

...

Automatyczny układ kontroli klimatu w samochodzie

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo zachodzenia mgłą wnętrza przedniej szyby panoramicznej, regulacja wlotu powietrza ustawiana jest automatycznie na dop ...

Categorie