Kia Cerato: Schowek

Kia Cerato –> Poznaj swój samochód –> Schowek

UWAGA
  •  Aby uniknąć kradzieży, nie należy zostawiać kosztownych przedmiotów w schowku.
  •  Ponieważ schowane przedmioty podczas jazdy mogą się w schowku poruszać, należy je tam tak umieścić, aby nie powodowały hałasu i nie stwarzały potencjalnego zagrożenia, kiedy pojazd będzie w ruchu.
  •  Schowek powinien być podczas jazdy samochodu zawsze zamknięty. Nie powinno się umieszczać w schowku wielu przedmiotów, by nie utrudniały dokładnego zamknięcia pokrywy schowka.

 

OSTRZEŻENIE W samochodzie nie należy trzymać zapalniczek, pojemników z gazem propan-butan lub innych materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. Przedmioty te mogą wywołać pożar lub mogą wybuchnąć, jeśli pojazd będzie wystawiony przez dłuższy czas na działanie wysokich temperatur otoczenia.

Drzwiowa lampa oświetlenia progu (jeśli jest w wyposażeniu)]

Drzwiowa lampa oświetlenia progu zapala się, kiedy drzwi są otwarte, aby pomóc przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu. Dodatkowo służy on ...

Schowek w konsoli środkowej

Aby otworzyć dowolny ze schowków znajdujących się w konsoli, należy wcisnąć przycisk (1) lub pociągnąć dźwignię ...

Categorie