Kia Cerato: System zabezpieczania pasażerów pasami

Kia Cerato –> Poznaj swój samochód –> Pasy bezpieczeństwa –> System zabezpieczania pasażerów pasami

OSTRZEŻENIE - Pasy bezpieczeństwa Aby zminimalizować ryzyko odniesienia poważnych obrażeń ciała lub śmierci w razie wypadku, kierowca i wszyscy pasażerowie powinni stosować zabezpieczenia odpowiednie do swojego wieku i wymiarów.

Obecność poduszek powietrznych w samochodzie nie zwalnia od obowiązku zabezpieczania się pasami bezpieczeństwa lub stosowania systemów mocowania odpowiednich do wieku i wymiarów ciała dzieci.

Tak naprawdę, poduszki powietrzne najlepiej spełniają swoje zadanie, kiedy pasażerowie są prawidłowo zabezpieczeni pasami. Należy pamiętać o zapoznaniu się z informacjami niniejszego działu, w tym z informacjami dotyczącymi systemów mocowania niemowląt i dzieci. Należy również przeczytać etykiety z ostrzeżeniami bezpieczeństwa umieszczone na osłonach przeciwsłonecznych samochodu.

Szczególnie zalecamy, by kierowca i wszyscy pasażerowie byli zawsze prawidłowo zabezpieczeni za pomocą pasów bezpieczeństwa zainstalowanych w samochodzie.

Prawidłowe korzystanie z pasów bezpieczeństwa obniża ryzyko odniesienia poważnych obrażeń ciała lub śmierci w razie wypadku lub gwałtownego hamowania.

Wszystkie siedzenia (włącznie lub wyłącznie z tylnym siedzeniem środkowym) mają pasy bezpieczeństwa biodrowo-ramieniowe.

Blokady bezwładnościowe mechanizmów zwijania pasów bezpieczeństwa powodują, że wszystkie pasy bezpieczeństwa biodroworamieniowe są nie zablokowane podczas normalnej jazdy samochodem. Pozwala to na pewną swobodę ruchów pasażerów i podwyższenie komfortu podczas korzystania z pasów bezpieczeństwa.

Jeśli pojazd zostanie poddany działaniu siły, na przykład podczas gwałtownego zatrzymania, gwałtownego skrętu lub podczas wypadku, mechanizmy zwijania pasów bezpieczeństwa spowodują automatyczne zablokowanie pasów.

Blokady bezwładnościowe blokują się nie tylko podczas wypadku, ale też podczas hamowania lub pokonywania ostrych zakrętów.

Systemy bezpieczeństwa dla dzieci, należy zawsze instalować na tylnych siedzeniach.

Nie należy nigdy instalować fotelików dla dzieci na miejscu pasażera siedzącego z przodu, ponieważ napełniająca się poduszka pasażera może spowodować poważne obrażenia ciała dziecka tam się znajdującego lub nawet jego śmierć.

Pasy bezpieczeństwa zapewniają najlepsze przytrzymywanie ciała gdy:

W samochodzie będzie się świecić kontrolka sygnalizacji oraz dźwiękowy brzęczyk ostrzegawczy przypominający o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE - Po wypadku
 •  Zespoły pasów ramieniowobiodrowych mogą być rozciągnięte lub uszkodzone, gdy poddane są naprężeniom i siłom występującym podczas wypadku.
 •  Po wypadku cały układ zabezpieczający pasażerów powinien zostać sprawdzony.

  Przed ponownym użyciem samochodu po wypadku, wszystkie uszkodzone pasy bezpieczeństwa, mechanizmy zwijania pasów, punkty mocowania oraz drobny osprzęt, powinny być wymienione.

 

OSTRZEŻENIE - Przestrzeń bagażowa (jeśli jest w wyposażeniu) Zabrania się przewożenia pasażerów w przestrzeni bagażowej samochodu.

W przestrzeni bagażowej samochodu nie ma pasów bezpieczeństwa.

W razie wypadku drogowego osoby jadące samochodem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa są o wiele bardziej narażone na poważne obrażenia ciała lub nawet na utratę życia.

 

OSTRZEŻENIE - Skręcone pasy bezpieczeństwa Skręcony lub zablokowany pas bezpieczeństwa nie będzie mógł prawidłowo trzymać pasażera.

Jeżeli nie ma możliwości usunięcia skręcenia pasa lub jego odblokowania, należy niezwłocznie udać się do autoryzowanego sprzedawcy Kia. Nigdy nie powinno się podróżować ze skręconymi lub zablokowanymi pasami bezpieczeństwa.

 

OSTRZEŻENIE - Korzystanie z pasów bezpieczeństwa Aby pas bezpieczeństwa działał prawidłowo w razie wypadku, musi on być używany prawidłowo.

Każde miejsce siedzące w samochodzie wyposażone jest w określony zespół pasa bezpieczeństwa, który składa się ze sprzączki i metalowego zaczepu funkcjonujących razem jako zespół.

Aby pasy bezpieczeństwa były jak najbardziej skuteczne, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 •  Ramieniowa część pasa bezpieczeństwa powinna znajdować się tylko na ramieniu bliższym drzwi samochodu. Nie należy nigdy umieszczać ramieniowej części pasa bezpieczeństwa pod ramieniem.
 •  Nie należy nigdy owijać pasa bezpieczeństwa wokół szyi tak, by był dopasowany pod ramieniem bliższym wnętrza samochodu.
 • Nie należy nigdy umieszczać ramieniowej części pasa bezpieczeństwa wokół szyi lub twarzy.
 •  Biodrową część pasa bezpieczeństwa należy mieć założoną jak najniżej. Należy sprawdzić, czy jest ona ciasno owinięta wokół bioder. Pasa biodrowego lub biodrowej części ramieniowo-biodrowego pasa bezpieczeństwa nie należy nigdy owijać wokół talii; powinna ona zawsze przechodzić przez mocniejsze biodrowe partie ciała.
 •  Jednym pasem bezpieczeństwa nie należy mocować więcej niż jednej osoby`.
 •  Kiedy pojazd jest w ruchu, oparcia przednich foteli powinny być zawsze ustawione w wygodnym pionowym położeniu.

 

OSTRZEŻENIE - Pielęgnacja pasów bezpieczeństwa
 •  W razie wypadku drogowego uszkodzony pas bezpieczeństwa może nie zapewnić niezbędnej ochrony.
 •  Należy okresowo kontrolować pasy bezpieczeństwa pod względem ich ewentualnego zużycia lub występowania uszkodzeń. Podczas kontroli należy silnie pociągnąć za pas i sprawdzić, czy nie ma on otarć, przecięć, wypaleń lub innych uszkodzeń. Kilka razy wyciągnąć pas bezpieczeństwa i umożliwić mu swobodne zwinięcie się. Upewnić się, czy pas ramieniowo-biodrowy powraca płynnie i łatwo do mechanizmu zwijającego.
 • Sprawdzić zatrzaski, aby mieć pewność, że zatrzaskują się one i zwalniają bez utrudnień i bez żadnej zwłoki.
 •  Nigdy nie powinno się przytrzasnąć drzwiami części biodrowej lub ramieniowej pasa bezpieczeństwa.
 •  Każdy pas bezpieczeństwa będący w złym stanie lub nie działający prawidłowo, powinien być natychmiast wymieniony.

 

OSTROŻNIE Nigdy nie powinno się przytrzasnąć drzwiami części biodrowej lub ramieniowej pasa bezpieczeństwa. Może to uszkodzić pas bezpieczeństwa lub sprzączkę pasa, co zwiększa ryzyko odniesienia obrażeń w razie wypadku.

Wstępny napinacz pasów bezpieczeństwa (jeżeli jest w wyposażeniu)

Samochód jest wyposażony we wstępne napinacze pasów bezpieczeństwa kierowcy i przedniego pasażera. Napinacz wstępny został zamon ...

Kontrolka sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa oraz dźwiękowy brzęczyk ostrzegawczy

Type A Kontrolka sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa będzie migać przez około 6 sekund, za każdym razem, gdy zostanie wł ...

Categorie