Kia Cerato: Układ blokady zmiany biegów (jeśli pojazd jest w nią wyposażony)

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Automatyczna skrzynia biegów –> Układ blokady zmiany biegów (jeśli pojazd jest w nią wyposażony)

Dla bezpieczeństwa automatyczna skrzynia biegów jest wyposażona w układ blokady zmiany biegów, który zapobiega przełączeniu skrzyni biegów z położenia P (Postój) w położenie R (Biegu wstecznego) chyba, że wciśnięty zostanie pedał hamulca.

Aby przełączyć skrzynię biegów z położenia P (Postój) w położenie R (Wstecznego biegu):

  1.  Należy wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca.
  2.  Uruchomić silnik lub obrócić wyłącznik zapłonu w położenie ON.
  3.  Przesunąć dźwignię zmiany biegów.

Jeśli pedał hamulca zostanie kilkakrotnie wciśnięty i zwolniony przy dźwigni zmiany biegów znajdującej się w położeniu P (Postój), z okolic dźwigni zmiany biegów może być słyszalny szczękający dźwięk. Jest to normalny stan.

OSTRZEŻENIE Przed oraz podczas przesuwania dźwigni zmiany biegów w położenie P (Postój), lub wtedy gdy położenie to jest zmieniane na inne, należy zawsze wcisnąć pedał hamulca do oporu, by uniknąć przypadkowego ruchu pojazdu, który mógłby spowodować obrażenia osób znajdujących się wewnątrz lub w pobliżu pojazdu.

Zakres przełożeń automatycznej skrzyni biegów

P (postój) Pozycja ta blokuje automatyczną skrzynię biegów i zapobiega obracaniu się przednich kół. Przed przełączeniem do te ...

System blokowania kluczyka zapłonowego (jeśli jest w wyposażeniu)

Kluczyka zapłonowego nie można wyjąć, dopóki dźwignia zmiany biegów nie znajdzie się w pozycji P (postoju). Jeżeli wyłą ...

Categorie