Kia Cerato: Układ chłodzenia silnika

Kia Cerato –> Konserwacja samochodu –> Układ chłodzenia silnika

Wysokociśnieniowy układ chłodzenia ma zbiornik wypełniony całorocznym zapobiegającym zamarzaniu płynem chłodzącym. Zbiornik ten jest napełniany fabrycznie.

Sprawdzać ochronę przed zamarzaniem oraz poziom płynu chłodzącego silnik przynajmniej raz w tygodniu na początku okresu zimowego, oraz przed wybraniem się w rejon, gdzie panuje chłodniejszy klimat.

Wymiana oleju silnikowego i filtru

Olej silnikowy i filtr należy wymieniać zgodnie z harmonogramem przeglądów podanym na początku tego rozdziału. OSTRZEŻENIE Zu& ...

Kontrola poziomu płynu chłodzącego

OSTRZEŻENIE - Zdejmowanie korka chłodnicy silnika  Nie wolno nigdy zdejmować korka chłodnicy, gdy silnik pracuje lub jest gorą ...

Categorie