Kia Cerato: Układ kontroli emisji

Kia Cerato –> Wskazówki dotyczące jazdy samochodem –> Układ kontroli emisji

Układ kontroli emisji pojazdu jest objęty pisemną ograniczoną gwarancją. Należy zapoznać się z informacjami zawartymi Książce gwarancyjnej i konserwacji dołączonej do pojazdu.

Modyfikacje pojazdu

Pojazdu tego nie należy modyfikować.

Modyfikacja pojazdu może wpłynąć na jego osiągi, bezpieczeństwo i trwałość, może nawet naruszyć przepisy państwowe odnośnie bezpieczeństwa i emisji spalin.

Ponadto uszkodzenie pojazdu lub problemy związane z osiągami wynikające z jakichkolwiek modyfikacji mogą nie być objęte gwarancją.

Benzyna zawierająca alkohol i metanol

Na rynku, poza benzyną ołowiową i bezołowiową lub zamiast nich, dostępne są także gazohol będący mieszaniną benzyny i etan ...

Środki ostrożności dotyczące emisji spalin silnikowych (tlenek węgla)

OSTRZEŻENIE Spaliny silnikowe zawierają tlenek węgla (CO). Chociaż są bezbarwne i bezwonne mogą być śmiertelnie szkodliwe ...

Categorie