Kia Cerato: Uruchamianie silnika za pomocą akumulatora drugiego samochodu

Kia Cerato –> Postępowanie w przypadku awarii –> Uruchamianie pojazdu w przypadku awarii –> Uruchamianie silnika za pomocą akumulatora drugiego samochodu

Jeżeli uruchomienie silnika za pomocą akumulatora drugiego samochodu zostanie wykonane niepoprawnie, może być niebezpieczne. Aby więc uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia akumulatora pojazdu, czynności te należy wykonywać zgodnie z procedurą podaną na stronie 6-5. W przypadku wątpliwości, do uruchomienia silnika za pomocą akumulatora drugiego samochodu, zalecamy skorzystać z pomocy kompetentnego technika lub firmy holowniczej.

UWAGA Do uruchamiania silnika za pomocą drugiego akumulatora należy wykorzystywać wyłącznie napięcie instalacji 12 V. Stosując napięcie 24 V (albo dwa 12 V akumulatory, albo 24 V prądnicę) można uszkodzić 12 V rozrusznik pojazdu, system zapłonowy i inne nie dające się naprawić części elektryczne.

 

OSTRZEŻENIE - Akumulator Nie wolno próbować sprawdzać poziomu elektrolitu w akumulatorze, ponieważ może dojść do jego pęknięcia lub wybuchu, co może być przyczyną obrażeń ciała.

 

OSTRZEŻENIE - Akumulator
 •  Akumulator należy trzymać z daleka od ognia i iskier.

  Akumulator wytwarza wodór, który w obecności ognia lub iskier może wybuchnąć.

 •  Nie należy uruchamiać silnika za pomocą drugiego akumulatora, jeżeli rozładowany akumulator jest zamarznięty lub jest w nim niski poziom elektrolitu, gdyż akumulator może pęknąć lub wybuchnąć.

Podłączanie przewodów przyłączeniowych

Podłączanie przewodów przyłączeniowych


Procedura uruchamiania silnika za pomocą akumulatora drugiego samochodu

 1.  Upewnić się, czy akumulator pomocniczy ma napięcie 12 volt i czy jego biegun ujemny jest uziemiony.
 2.  Jeżeli akumulator pomocniczy znajduje się w drugim samochodzie, należy uważać, by samochody się nie stykały ze sobą.
 3.  Wyłączyć wszystkie niepotrzebne urządzenia elektryczne.
 4. Podłączyć przewody przyłączeniowe w odpowiedniej kolejności tak, jak podano na ilustracji na poprzedniej stronie. Najpierw należy podłączyć jedną końcówkę przewodu przyłączeniowego do bieguna dodatniego rozładowanego akumulatora (1), następnie podłączyć drugą końcówkę do bieguna dodatniego akumulatora pomocniczego (2).

Następnie podłączyć jedną końcówkę drugiego przewodu przyłączeniowego do bieguna ujemnego akumulatora pomocniczego (3) i potem drugą końcówkę do stałego punktu metalowego (na przykład wspornika do podnoszenia silnika) z dala od akumulatora (4). Nie wolno jej podłączać do żadnej części, która się porusza podczas obracania silnika rozrusznikiem, ani w jej pobliżu. Nie należy podłączać przewodu przyłączeniowego z bieguna ujemnego akumulatora pomocniczego do bieguna ujemnego rozładowanego akumulatora.

Przewodów przyłączeniowych nie można podłączać do niczego z wyjątkiem właściwych biegunów akumulatora lub prawidłowego uziemienia. Podczas podłączania przewodów nie należy się pochylać nad akumulatorem.

 1.  Uruchomić silnik pojazdu, w którym znajduje się pomocniczy akumulator i pozwolić, by pracował z prędkością 2000 obr/min., a następnie uruchomić silnik pojazdu z rozładowanym akumulatorem.

  Jeżeli powód rozładowania akumulatora nie jest oczywisty, pojazd powinien być skontrolowany przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Uruchamianie pojazdu w przypadku awarii

...

Uruchamianie poprzez pchanie samochodu

Pojazd ten, wyposażony w ręczną skrzynię biegów, nie powinien być uruchamiany przez pchanie, ponieważ może to uszkodzić układ ...

Categorie