Kia Cerato: Ustawianie prędkości tempomatu

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Tempomat –> Ustawianie prędkości tempomatu

Ustawianie prędkości tempomatu


  1. Nacisnąć przycisk CRUISE ON/OFF znajdujący się na kierownicy, by włączyć system.

    Wskaźnik CRUISE znajdujący się w zestawie przyrządów i wskaźników zacznie się świecić.

  2.  Przyspieszyć do żądanej prędkości, która musi być większa niż 40 km/h (24 mile/h).
OSTRZEŻENIE Jeżeli tempomat pozostanie w pozycji włączenia (wskaźnik CRUISE znajdujący się w zestawie przyrządów i wskaźników będzie się świecić), może zostać przypadkowo uruchomiony. Jeżeli Użytkownik nie chce z niego korzystać, powinien wyłączyć system (wskaźnik CRUISE nie świeci się).

Ustawianie prędkości tempomatu


  1. Nacisnąć do dołu przełącznik SET/COAST i zwolnić go przy prędkości, którą Użytkownik chce ustawić.Wskaźnik "SET" znajdujący się w zestawie przyrządów i wskaźników zacznie się świecić.

    Wówczas należy zdjąć stopę z pedału gazu. Żądana prędkość będzie utrzymywana automatycznie.

Funkcji ustawiania (SET) nie można aktywować w ciągu mniej więcej pierwszych 2 minut po wciśnięciu przycisku CRUISE ON-OFF.

Na stromym zboczu pojazd może chwilowo zwolnić podczas zjeżdżania w dół.

Tempomat

Tempomat umożliwia takie zaprogramowanie pojazdu, by utrzymywał jednakową prędkość bez konieczności trzymania stopy na pedale gazu. Uk ...

W celu anulowania działania tempomatu należy wykonać jedną z poniższych czynności

Nacisnąć pedał hamulca.  Nacisnąć pedał sprzęgła - w przypadku mechanicznej skrzyni biegów, albo ustawić d% ...

Categorie